ມີເດຍລາວແຂວງອຸດົມໄຊ
ຊາວໜູ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວເຄີຍມີມູນເຊື້ອດູໜັ່ນຂະຫຍັນພຽນໃນການອອກແຮງານ;ມີຫົວຄິດປະດີດສ້າງໃນການຄົ້ນຄິດ ແລະ ລີ່ເລີ່ມເຮັດສີ່ງໃໝ່ໆອອກສູ່ຕະຫລາດຫລືໃຫ້ສັງຄົມ;ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ຊຸກຍູ້,ສົ່ງເສີ່ມການປຸກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ຜະລິດເປັນສີ້ນຄ້າພາໃຫ້ຄອບຄອບລູດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ສະຫາຍ ໄຊຍະເດດ ຈະເລີນສຸກ ຄະນະໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມພະແນກ ກະສິກຳ-ປ້າໄມ້ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂດຍປະຕິບັດຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງພັກ-ລັດ ເວົ້້າລວມ-ເວົ້້າສະເພາະກໍ່ຄືຂົງເຂດເສດຖະກິດ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີ່ມວຽກງານວິຊາສະເພາະ ໂດຍຕິດພັນກັບຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກຂອງຊາວໜຸ່ມລາວໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ.

ເຊີ່ງຕົນເອງກໍ່ເປັນສະມະຊິກຜູ້ໜື່ງທີ່ຖືກຄັດເລຶອກໃນກົມກອງ ໃຫ້ເປັນຄອບຄົວຕົວແບບ ໃນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວເພີ່ມນອກຈາກໂມງລັດຖະການ.ເພາະທັງສອງຜົວ-ເມຍເປັນພະນັກງານລັດ ອາໄສເງີນເດືອນ,ບາງເດືອນກໍ່ບໍໍ່ທ່ວງທັນກັບລາຍຈ່າຍໃນຄອບຄົວ.ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວມີແນວຄິດຢາກຫັນປ່ຽນລິເລີ່ມໃນການສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມ

ສະຫາຍ ໄຊຍະເດດ ຈະເລີນສຸກ ຍັງໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ : ໃນເມືອກ່ອນຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ ໄດ້ຢຶດຖືອາຊີບການປູກ-ການລ້ຽງ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ້ຄອບຄົວ ແຕ່ຕົກມາໃນປີ 2020 ສະພາບການລ້ຽງສັດຂອງຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້້າຖືກຜົນກະທົບ ຈາກໂລກລະບາດຂອງສັດລ້ຽງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂລກລະບາດພະຍາດໝູອາຟຼີກາ ແລະ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫຼາຍໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້້າຫລາຍພໍສົມຄວນ ຈົນໄດ້ຢູດເຊົ່າກິດຈະການໄປໃນຕົວ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ການດຳລົງຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍພໍສົມຄວນ ເພາະວ່າອາໄສແຕ່ເງີນເດືອນ ເມືອທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບແລ້ວເຫັນວ່າບໍ່ພຽງພໍກັບລາຍຈ່າຍ;
ດັ່ງນັ້ນ;ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈີ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນເພື່ອຊອກທາງອອກ;ໂດຍການຫັນມາກ້າເບ້ຍໄມ້,ລ້ຽງໄກ່ ແລະ ລ້ຽງປາ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເສີມເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ ເພືອແກ້ໄຂ້ ແລະ ລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ເທືອລະກ້າວ.

ບັນຫາຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານງົບປະມານ,ສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດສັດນັບມື້ນັບເພີ່ມຂື້ນ ເປັນສາເຫດພາໃຫ້ ບໍ່ກ້າລົງທຶນໃນການລ້ຽງ ແລະ ຊ່ວງນີ໊ກໍ່ແມ່ນຊ່ວງຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ເຮັດໃຫ້ການຕະຫລາດຫຍຸ້ງຍາກໄປຫລາຍດ້ານ ເປັນສາເຫດໜື່ງທີ່ພາໃຫ້ການລ້ຽງມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ .ນອກຈາກນີ້ສະຖານທີ່ຈຸດດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ໄກ້ກັບຈຸດສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອຂອງແຂວງ ເຮັດໃຫ້ສະພາບອາກາດຢູ່ຈຸດນັ້ນບໍ່ປອດໂປງ ມີມົນລະຜິດຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ສັດລ້ຽງ.

ຜ່ານການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວມາໄລຍະ 16 ປີຜ່ານມາ ( ເລີ່ມແຕ່ ກິດຈະການລ້ຽງໝູ ຈົນປ່ຽນມາລ້ຽງໄກ່,ລ້ຽງປາ ແລະ ກ້າເບຍໄມ້ ຈົນຮອດປະຈຸບັນ) ເຫັນວ່າຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂື້້ນໄປເລື່ອຍໆ ສາມາດມີວັດຖູ ແລະ ສີ່ງປະຈັກຕາທີ່ໄດ້ມາຈາກການເຮັດກິດຈະກຳນີ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນ :ມີເຮືອນ 2ຫລັງ, ມີພາຫານະຮັບໃຊ້ລົດໃຫ່ຍ 1 ຄັນ,ລົດຈັກ 2 ຄັນ ແລະ ມີເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນເຊັ່ນ: ທໍລະທັດ,ຜັດລົມ,ຈັກຊັກຜ້າ,ຕູ້ເຢັນ ແລະ ມີທຶນໝູນວຽນ 20 ລ້ານກີບ ແລະ ອື່ນໆ.

ສະຫາຍ ນາງ ພອນສະຫວັນ ພະວົງຄຳ ຄອບຄົວຂອງສະຫາຍ ໄຊຍະເດດ ຈະເລີນສຸກ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ : ການທີ່ຈະສ້າງອາຊີບເສີ່ມອັນໃດອັນໜື່ງສຳຄັນຄືຄວາມເຂົ້້າໃຈ ແລະ ເອກະພາບກັນພາຍໃນຄອບຄົວ ຕ້ອງຮູຈັກແບ່ງເວລາ ແລະ ນຳໃຊ້ເລລາໃຫ້ຖືກຕ້ອງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ວຽກງານວີຊາສະເພາະຂອງຕົນ ແລະ ອີກອັນໜື່ງ ຖ້າເຮົາຕັດສີນໃຈເຮັດກິດຈະກຳຫຍັງໄປແລ້ວ ເມືອ ພົບບັນຫາກໍ່ຊອກທາງອອກ ແລະ ຊອກວີທີ່ຮຽນຮູ້ເພື່ອແກ້ໄຂ ຖືວ່າເປັນການທັງເຮັດທັງຮຽນໄປພ້ອມໆກັນດ້ວຍວີທີ່ຕ່າງໆເຊັ່ນ:ຮຽນຈາກຜູ້ທີມີປະສົບການມາກ່ອນແລ້ວ, ສຶກສາຜ່ານທາງຍູທູບ,ເວບໄຊ,ໜັງສືພີມ,ວາລະສານ ແລະ ໃນທີສຸດຈີ່ງເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວປະສົບຜົນສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານມາຮອດທຸກວັນນີ້.

ທັງໝົດນັ້ນ;ກໍ່ຍ້ອນຄວາມດຸໝັ້ນ ອົດທົນ ບອກກັບຄວາມສາມັກຄີຂອງສະມະຊິກຢູ່ພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ການຕັດສີນໃຈ ລ່ອງຜິດລ່ອງຖືກ ບໍ່ທໍ້ຖ້ອຍກັບບັນຫາອຸປະສັກທີ່ພົບພໍ້ ຈ່ີງເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂື້ນໃນແຕ່ລະປີສາມາດສ້າງລາຍຮັບບໍ່ຕໍາກວ່າ 65,000,000 ກີບ . ແລະ ສີ່ງທີ່ພູມໃຈ ແລະ ປະທັບໃຈທີ່ສຸດກໍ່ແມ່ນຄວາມກ້າຫານ,ຄວາມຕັ້ງໃຈບຸກບືນສູ້ຊົນ,ເພາະການສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມຈະເປັນອາຊີບໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າເປັນອາຊີບທີບໍລິສຸດ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງພັກ-ລັດວາງອອກ,ມີຄວາມຊືສັດ,ປະຢັດ,ອົດທົນ ກໍ່ຈະພາທຸກຄົນປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສາມາດຫຼຸດຜົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ້ເທືອລະກ້າວ.
: ແຜນໃນຕໍ່ໜ້າຄອບຄົວຈະສືບຕໍ່ເຮັດອາຊີບນີ້້ໄປເລື້ອຍໆ ໂດຍນຳໃຊ້ທຶນຮ້ອນທີ່ຕົນເອງມີຢູ່ ເພື່ອເປັນທຶນມູນວຽນໃນການຂະຫຍາຍກິດຈະການດັ່ງກ່າວ ແລະ ມີແຜນຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການລ້ຽງແບ້,ການລ້ຽງງົວ ແລະ ຈະຟື້ນຟູກິດຈະກຳການລ້ຽງໝູຄືນໃໝ່,ເພື່ອຈໍານ່າຍອອກໃຫ້ກວ້າງຂວາງເຊັ່ນ: ນອກຈາກເທດສະບານເມືອງໄຊແລ້ວ ສົ່ງອອກໄປຕ່າງເມືອງ ແລະ ບັນດາແຂວງໄກ້ຄຽງຕາມຄວາມສາມາດທີ່ຕົ້ນເອງເຮັດໄດ້.

ຕອນທ້າຍ ສະຫາຍ ໄຊຍະເດດ ຈະເລີນສຸກ ຍັງໄດ້ຝາກຂໍ້ຄິດດີໆໃຫ້ພໍ່່ແມ່ປະຊາຊົນກໍ່ຄືເພື່ອນຊາວໜຸ່ມບັນດາເຜົ່າ ທີ່ຕ້ອງການຢາກສ້າງອາຊີບເສີ່ມ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ ກໍ່ສາມາດເຂົ້າມາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເບີ່ງສະຖານທີ່ການຜະລິດຂອງເພີ່ນໄດ້ ທີຫລັກ8 ທາງໄປເມືອງຫລາ, ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຫຼື ຈະໂທມາພົວພັນກໍ່ໄດ້ທີເບີ 020 59612221
ຂຽນໂດຍ : ສະຫາຍ ນາງບົວຫອມ ພົມພູມີ