ມີເດຍລາວແຂວງໄຊສົມບູນ ໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທ່ານ ຂັນທອງ ດວງປະເສີດ ປະທານບໍລິສັດ ດວງປະເສີດ ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ແລະ ຊົນລະປະທານ ໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຊົນລະປະທານຝາຍນໍ້າລົ້ນ ນໍ້າຊານ-ນໍ້າກອນ ຢູ່ເມືອງລ້ອງຊານ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຕໍ່ທິມງານນັກຂ່າວແຂວງ ຊາບວ່າ: ໂຄງການຊົນລະປະທານນໍ້າຊານ-ນໍ້າກອນ, ເມືອງລ້ອງຊານ ໄດ້ເລີ່ມລົງມືສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ສໍາຫລວດ-ອອກແບບ ແຕ່ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2008 ມາຮອດວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2012 ຈຶ່ງໄດ້ຈັດໂຄງການກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ,

ມາຮອດວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2013 ບໍລິສັດ ດວງປະເສີດ ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ແລະ ຊົນລະປະທານ ຈໍາກັດ ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງກັບກົມຊົນລະປະທານ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າທັງໝົດ 131,959,922,365 ກີບ (ໜຶ່ງຮ້ອຍສາມສິບເອັດຕື້ ເກົ້າຮ້ອຍຫ້າສິບເກົ້າລ້ານ ເກົ້າແສນຊາວສອງພັນ ສາມຮ້ອຍຫົກສິບຫ້າ ກີບ) ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ນັບແຕ່ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2013 ມາຮອດປັດຈຸບັນ ແມ່ນມີຜົນສໍາເລັດ 40 ກວ່າສ່ວນຮ້ອຍ. ເຊິ່ງປະກອບມີສອງຫົວງານ ຄື: ຫົວງານນໍ້າຊານ ແລະ ຫົວງານນໍ້າກອນ ທັງສອງຫົວງານນີ້ ແມ່ນໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດ 100 ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ບັນດາໜ້າວຽກທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງກໍ່ຄື ວຽກດິນຄອງເໝືອນ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ໄດ້ມອບ-ຮັບ ໃນປີ 2023.

ຈຸດປະສົງ ກໍເພື່ອແນ່ໃສ່ພັດທະນາແຫລ່ງນໍ້າ ເພື່ອສ້າງເປັນອ່າງເກັບນໍ້າຊົນລະປະທານ ໃນການສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ເນື້ອທີ່ການຜະລິດກະສິກໍາໃຫ້ສາມາດຜະລິດໄດ້ສອງລະດູ ຄື: ລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ ສາມາດເພີ່ມຜົນຜະລິດໄດ້ຫລາຍກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນດີຂຶ້ນ ພາຍຫລັງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ສໍາເລັດຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ເພາະມັນຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດນັ້ນ ເຊິ່ງກວມເອົາ 08 ບ້ານ ພາຍໃນເທດສະບານ ເມືອງລ້ອງຊານ ແຂວງໄຊສົມບູນ. ຂ່າວ: ສຸກສັນ ອ້ວນລິທິກຸນ