ມີເດຍລາວແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ນີ້ ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ ໂດຍອີງໃສ່ທິດທາງແຜນການຂອງຕົນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງຫມົດ 1.688108.996 ກີບ.

ທ່ານ ອິນຕາ ບົວລະພາ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການ ການເງິນເມືອງງາ ກ່າວວ່າ: ແຜນການຈັດເກັບລາຍຮັບຫມົດປີ ແມ່ນ 4 ຕື້ 7 ຮອ້ຍກວ່າລ້ານກີບ ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບໄລ ຍະ6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 1 ຕື້ 6 ຮ້ອຍກວ່າລ້ານກີບ ເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນ ການປະຈຳປີແລ້ວ ປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 35,20% ໃນນັ້ນ ລາຍຮັບຈາກແຂວງດຸນທັງຫມົດ 12 ລ້ານກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 51,50% ສ່ວນການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ຕາມແຜນການປີ ແມ່ນ 28 ຕື້ກວ່າກີບ ແຕ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 6 ເດືອນປີ ໄດ້ 13 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 47,09%.

ທ່ານ ອິນຕາ ບົວລະພາ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການ ການເງິນເມືອງງາ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ໃນທິດທາງແຜນ ການຕໍ່ຫນ້ານີ້ ກໍຄື 6 ເດືອນທ້າຍປີ ທາງເມືອງຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ ໂດຍຄາດຄະເນໃນການເກັບລາຍຮັບຫມົດປີ ໃຫ້ໄດ້ 3 ຕື້ 1 ຮ້ອຍລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 87,82% ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີນີ້ ໃຫ້ໄດ້ 15 ຕື້ 1 ຮ້ອຍລ້ານກີບ ລວມຫມົດປີ 24 ຕື້ 9 ຮ້ອຍກວ່າລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 104,04%.