ມີເດຍລາວແຂວງຜົ້ງສາລີ
ຕອນເຊົ້າ, ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ຄໍາແນະນໍາ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ຄູ່ມືການສ້າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີບັນດາທ່ານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີຕາງໜ້າຈາກພະແນກການ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກອົງການປົກຄອງເມືອງບຸນເໜືອເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງທ່ານ ພັທ ຄໍາດາ ໂສລະພົມ ປະທານຄະນະກໍາການຍຸຕິທໍາ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂຶ້ນຜ່ານຄໍາແນະນໍາ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ 124/ຄປຈຂ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2021; ໄດ້ຮັບຟັງທ່ານ ຄໍາພັນ ຄຸນສົມບັດ ຮອງປະທານຄະນະກໍາການຍຸຕິທໍາ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂຶ້ນສະເໜີ ຄູ່ມືການສ້າງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ແນະນໍາບາງບົດຮຽນໃນການສ້າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງ ທີ່ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຮັບຮອງເອົາຈໍານວນ 7 ສະບັບ ໃນນີ້ ປັບປຸງ 2 ສະບັບ ແລະ ສ້າງໃໝ່ 5 ສະບັບ.

ຈາກນັ້ນ, ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ເຈາະຈີ້ມບາງບັນຫາ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບສູງ ແນໃສ່ຮັບປະກັນທາງດ້ານຫຼັກການ,ລະບຽບການ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ, ຮັບປະກັນທາງດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ດ້ານເນື້ອໃນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຂວງ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້. ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງອໍານາດລັດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຕ່າງໜ້າຈາກພະແນກການ ແລະ ອົງຈັດຕັ້ງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ຟົດຟື່ນ ແລະ ສ້າງສັນ.

ມາໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ ຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານນາແລ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ທອງສີ ເສົາລິພົມ ມີທ່ານ ຫຸມເພັງ ຈອມວິສານ ຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ປະທານ, ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການຍຸຕິທໍາ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຕາງໜ້າຈາກພະແນກການ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກອົງການປົກຄອງເມືອງບຸນເໜືອເຂົ້າຮ່ວມ.
ທັງນີ້ກໍເພື່ອຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຄໍາຮອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ ຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານນາແລ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສອດຄອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ຊຶ່ງໃນປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ ທ່ານ ຫຸມເພັງ ຈອມວິສານ ຜ່ານບົດທຶກກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຄັ້ງວັນທີ 9 ກັນຍາ 2021 ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ຕໍ່ກັບຄໍາສະເໜີຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານນາແລ. ຈາກນັ້ນ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກໍໄດ້ສຸມຄົ້ນຄວ້າ, ປືກສາຫາລືເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນແກ້ໄຂບັນດາດັ່ງກ່າວ.
(ພາບ-ຂ່າວ: ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ)