ວັນທີ 1/10/2021 ໄດ້ກວດວິເຄາະຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນມີລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 400 ຄົນ (ຊຸມຊົນ) ແລະ ເສຍຊີວິດ 01 ກໍລະນີ ສາມາດສະຫລຸບຫຍໍ້ຕາມຂໍ້ມູນດ່ັງນີ້ :

  1. ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ມີທັງໝົດ 126 ຄົນ; ໃນນັ້ນ ມາຈາກ ໂຮງງານ 100 ກວ່າ ຄົນ.
  2. ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງມີ 14 ຄົນ
  3. ເມືອງ ໄຊເສດຖາ     20 ຄົນ
  4. ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ  10 ຄົນ
  5. ເມືອງ ນາຊາຍທອງ   204; ໃນນັ້ນ ມາຈາກ ໂຮງງານ ຕັດຫຍິບ Trio 178 ຄົນ
  6. ເມືອງ ໄຊທານີ       22 ຄົນ
  7. ຫາດຊາຍຟອງ        3 ຄົນ

ສະນັ້ນ ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຂ້າງເທີງນັ້ນ, ມື້ນີ້ມີລາຍງານ 7 ເມືອງ, 67 ບ້ານ ຖ້າຈຳແນກຕາມສາຂາອາຊີບມາຈາກກຳມະກອນໂຮງງານກວມເອົາ 66% (265/400) ຕົວເລກລາຍງານອາດມີການເໜັງຕີງ ເພາະອີງໃສ່ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນໃນພາກເຊົ້າທີ່ທີມງານສືບສວນ ສອບສວນ ຍັງຕ້ອງໄດ້ສອບຖາມເອົາຂໍ້ມູນຄືນຫລັງຕື່ມອີກ.

ມາຮອດປະຈຸບັນ ສາມາດສະຫລຸບໄດ້ໃນທິດໜື່ງ ຜ່ານມາສາມາດສັງລວມຕີລາຄາຄາດຄະເນການລະບາດໄດ້ ຄື: ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກໍລະນີລາຍງານສະເລ່ຍ 7 ວັນຄືນຫຼັງ ແມ່ນ 248 ກໍລະນີ ເຊິ່ງຖືວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ 12% ຖ້າທຽບໃສ່ອາທິດຜ່ານມາ; ສະນັ້ນ ນະຄອນຫລວງ ຕ້ອງໄດ້ຊອກສະຖານທີ່ຮອງຮັບການປີ່ນປົວໃຫ້ໄດ້ມື້ໜື່ງ 250 ຕຽງ/ຕໍ່ມື້.

ຜູ້ເສັຍຊີວິດ: ຊາຍ; ອາຍຸ 76 ປີ;  ບ້ານ ໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ມີອາການໄອ, ຫາຍໃຈຝຶດ;  ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021ເຂົ້າມາໂຮງໝໍ ດ້ວຍມີອາການໄອ ແລະ ຫາຍໃຈຍາກກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ; ເຂົ້າມາປີ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ 103; ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ; ພະຍາດປະຈໍາໂຕ: ແຂນຂາອ່ອນແຮງ ເພີ່ງຕົນເອງບໍ່ໄດ້ ມາ 02 ປີແລ້ວ; ເວລາ 19:20ໂມງ ຂອງມື້ດຽວກັນຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໂຮງໝໍ 103 ແລະ ປະຈຸບັນນີ້ສົບຂອງຜູ້ກ່ຽວຍັງຢູ່ຕຶກແຍກປ່ຽວຂອງໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວ.