ໂດຍເລີ່ມແຕ່ເວລາ 00:00​ຂອງວັນທີ 02 / 10 / 2021​ ຈົນຮອດ ເວລາ 06:00​ ຂອງວັນທີ 08 / 10 / 2021. ລາຍລະອຽດຂໍໃຫ້ອ່ານຄໍາສັ່ງດ້ານລຸ່ມນີ້.