ມີເດຍລາວແຂວງຫຼວງນຳ້ທາ
ວັນທີ 7 ຕຸລາ 2021 ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ສົມທົບກັບ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ລົງກວດກາໂຄງການຟື້ນຟູລະບົບຊົນລະປະທານ ນໍ້າທາ 3 ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ , ໂດຍການນໍາພາຂອງ ທ່ານ ພີມແກ້ວ ທໍາລະສີນ ກໍາມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.

ໂຄງການຊົນລະປະທານນໍ້າທາ 3 ຕັ້ງຢູ່ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງໄປທາງທິດຕາເວັນອອກປະມານ 3 ກິໂລແມັດ ໂຄງການດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ 3 ຫົວງານຍ່ອຍຄື: ຫົວງານນໍ້າທາ 3 ,ຫົວງານນໍ້າດີ 1 ແລະ ຫົວງານນໍ້າດີ 2 ທັງ 3 ຫົວງານມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 859 ເຮັກຕາ ເປັນນາເຟືອງ, ມີບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດມີ 11 ບ້ານຄື: ບ້ານ ທົ່ງໄຈ້ໃຕ້,ບ້ານ ທົ່ງໄຈ້ເໜືອ,ບ້ານ ປ່າປົວະ,ບ້ານ ທົ່ງດີ,ບ້ານ ນໍ້າທຸງ,ບ້ານ ປຸ່ງ, ບ້ານ ດອນສໍາພັນ, ບ້ານ ຫົວຂົວ, ບ້ານ ທົ່ງອົ້ມ, ບ້ານ ວຽງໃຕ້ ແລະ ບ້ານ ວຽງເໜືອ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ອຸດົມ ຫົວໜ້າຂະແໜງຊົນລະປະທານແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຜນການລົງກວດກາໂຄງການຟື້ນຟູລະບົບຊົນລະປະທານ ນໍ້າທາ 3 ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາທີ່ຈະລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 735 ເຮັກຕາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະບົບຄອງເໝືອແມ່ 9.839 ແມັດ( ແຕ່ຫົວງານຮອດນໍ້າທຸງ),ໃນນັ້ນຈະໄດ້ປັບປຸງຈາກຄອງເໝືອງດີນເປັນຄອງເບຕົ່ງ 4 ຊ່ວງ, ອານະໄມຄອງເໝືອງຍາວ L=6.293 ແມັດ, ທຸບມ້າງຄອງເໝືອງເບຕົ່ງເກົ່າອອກ 900 ແມັດ, ກໍ່ສ້າງອາຄານຄອງເໝືອງແມ່ ທັງໝົດ MC 47 ຈຸດ , ກໍ່ສ້າງຄອງເໝືອງຊອຍ SC 14 ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 1.840 ແມັດ ແລະ ຄອງເໝືອງຊອຍ SC 15 ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 1.990 ແມັດ.

ແຜນຟື້ນນຟູຫົວງານນໍ້າດີ 1 ມີເນື້ອທີ 50 ເຮັກຕາ , 1 (ກາຍບ້ານຫົວນາ ), ຈະໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງປະຕູເລັກ 1ຊຸດແລະ ສ້ອມແປງຄອງສົ່ງນໍ້າຫົວງານ 5 ແມັດ, ຕໍ່ເຕີມສັນຝາຍຂື້ນ0,30 ແມັດ, ປູກຫຍ້າຕ້ານເຈື່ອນດ້ານເໜືອກະແສ ແລະທ້າຍກະແສກ້ວາງ 3 ແມັດ, ຍາວ 100 ແມັດ. ແຜນຟື້ນຟູນໍ້າດີ 2 ມີເນຶ້ອທີ່ 74 ເຮັກຕາ (ບ້ານປ່າປົວະ ) ຕິດຕັງຊຸດປະຕູເຫຼັກ 1 ຊຸດ , ເຮັດຕ້ານເຈື່ອນດ້ານທ້າຍກະແສຍາວ 20 ແມັດ,ກໍ່ສ້າງຄອງສົ່ງນໍ້າຍາວ 100 ແມັດ,ຕໍ່ດ້ານທ້າຍຝາຍຍາວ 5 ແມັດ ແລະປູກຫຍ້າຕ້ານເຈື່ອນ
ທ້າຍກະແສກ້ວາງ 3 ແມັດ, ຍາວ 100 ແມັດ. ສ່ວນລະບົບຄອງເໝືອງແມ່ MC 3 ຍາວ ທັງໝົດ 3.110 ແມັດ ແມ່ນຈະໄດ້ອານາໄມທັງໝົດ ແລະ ກໍ່ສ້າງອາຄານຕາມຄອງເໝືອງທັງໝົດ 6 ຈຸດ,ໂຄງການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປລາວ ກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ພີມແກ້ວ ທໍາລະສີນ ກໍາມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຍັງໄດ້ລົງກວດກາການທົດລອງສາທິດ ເຕັກນິກປັກດໍານາກ້າກີບດຽວຢູ່ບ້ານປ່າປົວະ ແລະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຈຸດກວດກາການລັກລອບເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ຢູ່ບ້ານນໍ້າແງ້ນຕື່ມອີກ. ຂ່າວ: ສົມພອນ ຂຸນດາວົງ