ມີເດຍລາວແຂວງຜົ້ງສາລີ
ວັນທີ 13 ຕຸລາ 2021 ຄະນະທີມງານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ນໍາໂດຍທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງສໍາພັນ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ ໂຄງການເປິດກວ້າງເສັ້ນທາງແຕ່ປາກປອກ ຫາ ເທດສະບານເມືອງສໍາພັນ ແລະ ໂຄງການເປິດກວ້າງ, ປູແຮ່, ແຕ່ປາກຫ້ວຍແມນ ຫາ ບ້ານສົມບຸນ ຢູ່ພາກສະໝາມ.

ທັງນີ້ກໍເພື່ອຊຸກຍຸ້ໃຫ້ອົງການປົກຄອງເມືອງ ປັບປຸງບັນດາໜ້າວຽກໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ: ຂັ້ນຕອນການປະກອບເອກະສານ. ຊຶ່ງໂຄງການເປິດກວ້າງເສັ້ນທາງແຕ່ປາກປອກ ຫາ ເທດສະບານເມືອງສໍາພັນ ມີໄລຍະທາງ 10 ກມ, ມູນຄ່າກໍ່ສ້າງ 4.291.905.645 ກີບ ໃນນີ້ ຕາມສັນຍາເບື້ອງຕົ້ນ 3.295.905.600 ກີບ (ວຽກເພີ່ມ 996.000.000 ກີບ) ແລະ ໂຄງການເປິດກວ້າງ, ປູແຮ່, ແຕ່ປາກຫ້ວຍແມນ ຫາ ບ້ານສົມບຸນ ແມ່ນມີໄລຍະທາງ 21 ກມ, ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ 4.886.000.000 ກີບ, ຊຶ່ງໂຄງການເປິດກວ້າງ, ປູແຮ່, ແຕ່ປາກຫ້ວຍແມນ ຫາ ບ້ານສົມບຸນ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ທ້າຍປີ 2018 ແລະ ສໍາເລັດໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ.
(ພາບ-ຂ່າວ: ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ)