ມີເດຍລາວແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ໃນວັນທີ່ 14 ຕຸລານີ້, ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສົມທົບກັບ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ລົງກວດກາປະເມີນຜົນເສຍຫາຍຈາກສັດຕູພຶດທໍາລາຍເຂົ້ານາປີຂອງປະຊາຊົນຢູ່ກຸ່ມປາກງາວ, ນໍາໂດຍ ທ່ານ ສົມອົກ ພູມມະວອນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ຮອງປະທານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນເມືອງ, ມີບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຕະຫຼອດຮອດປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບເຂົ້າຮ່ວມ.

ນາຍບ້ານໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນເຫັນວ່າສັດຕູພຶດທໍາລາຍເຂົ້ານາປີຂອງປະຊາຊົນແມ່ນຫຼາຍພໍສົມຄວນດັ່ງນັ້ນທາງຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ສົມທົບກັບພະນັກງານກະສິກໍາປະຈໍາກຸ່ມໄດ້ນໍາເອົາຢາ ແລະ ອຸປະກອນ, ເຕັກນີກໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືມາໃຫ້ປະຊາຊົນພົນຢາຂ້າສັດຕູພຶດທໍາລາຍຢູ່ແຕ່ລະບ້ານທີ່ມັນມີການລະບາດ, ຈາກນັ້ນໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາເນື້ອທີ່ຕົວຈິງເຫັນວ່າກຸ່ມບ້ານປາກງາວຖຶກສັດຕູພຶດທໍາລາຍເປັນຈໍານວນຫຼາຍປະກອບມີ 3 ບ້ານຄື, ບ້ານປາກງາວມີ 40 ຄອບຄົວ ມີເນື້ອທີທັງໝົດ 41,8 ແຮັກຕາ, ເສຍຫາຍ 21,3 ແຮັກຕາ, ບ້ານດອນຄູນ ມີ 12 ຄອບຄົວ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 43 ໄລ່, ບ້ານນໍ້າແສນ ມີ 23 ຄອບຄົວ ມີ 58 ໄລ່, ການລົງກວດກາໃນຄັ້ງນີ້ເຫັນວ່າເນື້ອທີ່ນາໄດ້ພົ່ນຢາຂ້າສັດຕູພຶດໄວ້ທັນແມ່ນສາມາດກັບມາຟຶ້ນຕົວໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ສ່ວນບ່ອນທີ່ເສຍຫາຍຫຼາຍແມ່ນບໍ່ສາມາດກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດເຂົ້ານາໄດ້,

ນອກນັ້ນຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜົນເສຍຫາຍຈາກສັດຕູພຶດທໍາລາຍເຂົ້ານາປີຂອງປະຊາຊົນ ປະເພດ ເພ້ຍຈັກຈັ່ນ, ຕັກແຕນ ແລະ ໜູຂີ ທົ່ວເມືອງ 25 ບ້ານ, ມີເນື້້ອທີ່ທັງໝົດ 34,571 ແຮັກຕາ, ເພ້ຍຈັກຈັ່ນທໍາລາຍເຂົ້ານາເນື້ອທີ່ 305,91 ແຮັກຕາ, ເສຍຫາຍ 33,74 ແຮັກຕາ, ຕັກແຕນທໍາລາຍເຂົ້ານາເນື້ອທີ່ 18,08 ແຮັກຕາ, ເສຍຫາຍ 1,32 ແຮັກຕາ, ໜູຂີທໍາລາຍເຂົ້ານາເນື້ອທີ່ 20,88 ແຮັກຕາ, ເສຍຫາຍ 5,82 ແຮັກຕາ, ບົ້ງໃບຮໍາທໍາລາຍເຂົ້ານາເນື້ອທີ່ 1 ແຮັກຕາ, ເສບຫາຍ 0,16 ແຮັກຕາ.
ພາບ,ຂ່າວ: ບຸນຈັນ ບຸນປັນຍາ