ມີເດຍລາວແຂວງອຸດົມໄຊ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນລ້າງມືສາກົນ ( 15 ຕຸລາ ) ໄດ້ໝູນວຽນມາບັນຈົບຄົບຮອບອີກວາລະໜື່ງ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງແບງ ຮ່ວມກັບໂຄງການ ສົ່ງເສີມຄອບຄົວຊາວກະສິກອນເຂດເນີນສູງຫຼື ອີນນັຟ (ENUFF)ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳສາທິດການລ້າງມື ພາຍໃຕ້ຄຳຂັວນ ອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ທີມື ພວກເຮົາຈົ່ງກ້າວໄປຂ້າງໜ້າພ້ອມກັນ ໃນການຈັດກິດຈະກຳທີມງານສາທາທາລະນະສຸກແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຄງການ ກໍໄດ້ທຳການສາທິດວິທີການລ້າງມືຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການລ້າງມືດ້ວຍນ້ຳສະອາດໃສ່ສະບູ, ລ້າງດ້ວຍເຈວ ຫຼື ເຫຼົ້າ 70% ຂຶ້ນໄປ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມືປາສະຈາກເຊື້ອພະຍາດ ,ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເຈັບເປັນ ແລະ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດຕິດຕໍ່.

ຄຽງຄູ່ກັບການຈັດກິດຈະກຳການລ້າງມື ກໍແມ່ນການຕອບໂຕ້ການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃໝ່ ຫຼື ໂຄວິດ-19 ເຊີງປັດຈຸບັນໄດ້ມີການແຜ່ລະບາດໃນທົ່ວໂລກ ໃນນັ້ນການລ້າງມືກໍ່ເປັນມາດຕະການໜື່ງທີ່ສຳຄັນ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອ ເຊີ່ງທຸກຄົນໃນທົ່ວສັງຄົມ ຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລ້າງມືຢ່າງເປັນຂະບວນການ ໂດຍສະເພາະໃນສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ກໍຕ້ອງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງການລ້າງມືຂອງແພດໝໍ ແລະ ຄົນເຈັບທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ ຕາມມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອພະຍາດໃນໂຮງໝໍ.

ກິດຈະກຳໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ຕຸລາ 2021 ນີ້ ຢູ່ທີສະໂມສອນ ບ້ານນໍ້າຂອງ ໂດຍມີ ທີມງານວິຊາການຈາກພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ທີມງານໂຄງການ ຕະຫຼອດຮອດນ້ອງນັກຮຽນມໍຕົ້ນ ນໍ້າຂອງເຂົ້າຮ່ວມ.