ມີເດຍລາວແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທ່ານ ສົມໄຊ ວັນນະຈອມຈັນ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ປູກຝັງ ຫ້ອງການກະສິກຳ-ປ່າ ເມືອງ ຜາອຸດົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຜະລິດພຶດລະດູຝົນ ປີ 2021 ຂອງເມືອງ ຜາອຸດົມ ແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວກວ່າ 10 ກວ່າສ່ວນຮ້ອຍໃນເນື້ອທີ່ນາ 2,470 ເຮັກຕ່າ ມີ 35 ບ້ານ ມີ 2,090 ຄອບຄົວ.

ການຜະລິດເຂົ້າຂອງຊາວກະສິກອນ ເມືອງຜາອຸດົມສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ແນວພັນເຂົ້ານາລຸ້ນ 3 ດ້ວຍເຕັກນິກການຜະລິດເຂົ້າກ້າກີບດ່ຽວ ເຊິງຊາວກະສິກອນໄດ້ປະກອບສ່ວນ ໃນການເຮັດສາທິດຜະລິດແນວພັນເຂົ້ານາລະດູຝົນປີ 2021 ນີ້ ມີທັງໝົດ 21 ຄອບຄົວ ມີ 1 ກຸ່ມ ໃນເນື້ອທີທັງໝົດ 2,65 ເຮັກຕາ ມີ 2 ບ້ານ ຄື: ບ້ານ ຜາອຸດົມ ແລະ ບ້ານ ຖິ່ນແກ້ວ. ທ່ານ ສົມໄຊ ວັນນະຈອມຈັນ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ ນອກຈາກການຜະລິດເຂົ້າລະດູຝົນແລ້ວ ຊາວກະສິກອນເມືອງ ຜາອຸດົມ ຍັງໄດ້ ປູກພຶດເປັນສິນຄ້າ ຕື່ມອີກ ໃນເນື້ອທີ່ 1,138 ກວ່າ ເຮັກຕາ ມີ 63 ບ້ານ ມີ 1,283 ຄອບຄົວ

ໃນນັ້ນ ປູກໝາກເດືອຍ 1,078 ກວ່າເຮັກ ມີ 28 ບ້ານ ມີ 948 ຄອບຄົວ, ປູກໝາກງາ 50 ເຮັກຕ່າ ມີ 30 ບ້ານ ມີ 320 ຄອບຄົວ. ພ້ອມທັງເກັບກູ້ຜົນຜະລິດໄດ້ປະມານ 45 ໂຕນ. ສະມັດຕະພາບ 1 ໂຕນ/ເຮັກ. ຕິດພັນກັບການ ຜະລິດພຶດເປັນສະບຽງອາຫານ.  ໃນປີ 2021  ທົ່ວເມືອງມີເນື່ອທີ ປູກພຶດເປັນສະບຽງອາຫານທັງໝົດ 67 ເຮັກຕາ ມີ 56 ບ້ານ ມີ 680 ຄອບຄົວ ໃນນີ້ ປູກເຜືອກ-ມັນ  ໄດ້ທັງໝົດ 20 ເຮັກຕາ ມີ 30 ບ້ານ ມີ 320 ຄອບຄົວ ທັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການບັນເທົ່າຄວາມຂາດເຂີນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ທັງເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແນໃສ່ເຮັດປະຊາຊົນຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.

ພາບ-ຂ່າວ: ໂສພາ ທິບພະວົງ