ມີເດຍລາວແຂວງເຊອງ ໃນວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021 ນີ້ ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ (ຜທ) ແຂວງເຊກອງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍເອກະສານ ສະບັບເລກທີ 69/ສພຊ ລົງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2019 ແລະ ຄໍາແນະນໍາສະບັບເລກທີ 02/ພນ ລົງວັນທີ 9 ມີນາ 2021 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍເອກະສານ ໂດຍມີທ່ານ ສາກົນ ພອນປະເສີດ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງ, ທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ວັນລະເບືອມ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນແຂວງ; ພ້ອມນີ້ ກໍມີຄະນະພັກ-ຄະນະພະແນກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະ ກອນເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນມີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະກໍາໄດ້ເນື້ອໃນຈິດໃຈກົດໝາຍ ແນໃສ່ເປັນບ່ອນອີງໃນການສ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການກໍານົດໄລຍະປົກປັກຮັກສາ, ການນໍາໃຊ້ ແລະການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານເອກະສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະອະນຸລັກເອກະສານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທໍາ, ສັງຄົມ ແລະອື່ນໆໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຍາວນານ.

(ຂ່າວ-ພາບ: ສັນຍາ)