ການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືເປັນສີ່ງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ເປັນສີ່ງທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບາຍ ຊື່ງໃນປັດຈຸບັນໂທລະສັບມືຖືໄດ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ໃຊ້ຫຼາຍກ່ວາໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ.

ການເບີ່ງແຍງຮັກສາໂທລະສັບຂອງທ່ານໃຫ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ດົນ ໃຊ້ໃຫ້ເຕັມປະສິດທິພາບ ແລະ ມີອາຍຸການໃຊ້ວຽກໃຫ້ໄດ້ດົນນັ້ນ ຊື່ງເປັນເລື່ອງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ ໄປເບີ່ງນຳກັນເລີຍວ່າມີຫັຍງແດ່?

  • ຢ່າໃຊ້ໂທລະສັບຈົນແບັດເຕີລີ້ຮອດ 0%

ຖ້າຫາກທ່ານໃຊ້ແບັດເຕີລີ້ໂທລະສັບມືຖືຈົນໝົດ ຈະເຮັດໃຫ້ແບັດເຊື່ອມສະມັດທະພາບໄດ້ໄວຂື້ນກ່ວາເກົ່າ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຄວນເອົາໂທລະສັບໄປສາກທັນທີເມື່ອແບັດລົງມາເຫຼືອ 30% ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແບັດຂອງທ່ານສາມາດໃຊ້ວຽກໄດ້ດົນຂື້ນ ຊື່ງເປັນການຍຶດອາຍຸແບັດມືຖືຂອງທ່ານໃຫ້ໃຊ້ງານໄດ້ດົນນຳອີກ.

  • ການໃຊ້ພາວເວີ້ແບັງ

ພາວເວີ້ແບັງ ເປັນແບັດເຕີລີ້ສຳຮອງ ທັງເປັນອຸປະກອນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສາກແບັດໄດ້ເວລາທີ່ທ່ານຢູ່ນອກເຮືອນ ຊື່ງພາວເວີ້ແບັງສາມາດເກັບພະລັງງານເອົາໄວ້ໃນໂຕເອງໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເກີດຄວາມຮ້ອນສະສົມຢູ່ໃນໂຕໄດ້ ຖ້າພາວເວີ້ແບັງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ກໍ່ອາດຈະເກີດການລັດວົງຈອນ ເມື່ອເວລາບັນຈຸໄຟໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍ ແລະ ໃຊ້ມາດົນກໍ່ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດປະກາຍໄຟໄດ້ ບໍ່ຄວນສາກ ແລະ ໃຊ້ມືຖືຢ່າງເດັດຂາດ ຄວນສາກໃຫ້ເຕັມກ່ອນ ຈີ່ງຖອດອອກມາໃຊ້ວຽກຕໍ່.

  • ການສາກໂທລະສັບມືຖືທີ່ຖືກຕ້ອງ

ວິທີສາກມືຖືໃຫ້ຖືກວິທີ ເຊັ່ນ: ການສຽບປັກສຽບຕ້ອງໃຫ້ເຂົ້າກັນກັບບ່ອນຮັບໄຟ ແລ້ວຈີ່ງຕໍ່ສາຍເຂົ້າກັບໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ ວິທີນີ້ຈະປອດໄພ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດປະກາຍໄຟ ໃນຂະນະເວລາສຽບໄດ້ ແລະ ຍັງຊ່ວຍຮັກສາແບັດເຕີລີ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານນຳອີກ.

  • ບ່ອນສາກບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ

ການເລືອກຊື້ທີ່ສາກມືຖືນັ້ນ ສີ່ງທີ່ຈຳເປັນທີ່ສຸດແມ່ນຊື້ເຄື່ອງໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ເພາະຖ້າຊື້ໃນລາຄາຖືກ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຊ໊ອດ ຫຼື ລະເບີດຂື້ນ ຈາກການໃຊ້ງານໄດ້ ລວມທັງການໃຊ້ປັກສຽບຕໍ່ພວງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.

  • ເວລາສາກມືຖືບໍ່ຕ້ອງປິດເຄື່ອງ

ມີຄວາມເຊື່ອກັນວ່າເວລາສາກໂທລະສັບມືຖືຈະຕ້ອງປິດໂທລະສັບ ໃນຄວາມເປັນຈີງແລ້ວສະໄໝນີ້ແບັດມືຖືໄດ້ພັດທະນາໃຫ້ສາມາດເປີດເຄື່ອງ ແລະ ສາກໄຟໄດ້ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປິດເຄື່ອງກໍ່ໄດ້ ແຕ່ບໍ່ຄວນທີ່ຈະສາກ ແລະ ຫຼີ້ນມືຖືໄປພ້ອມກັນ ເພາະຄວາມຮ້ອນໃນຕອນທີ່ສາກອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມືຖືຂອງທ່ານເສື່ອມໄວ.

  • ການຫຼີ້ນມືຖື ໃນເວລາສາກແບັດເຕີລີ້

ເຫັນເປັນຂ່າວເລື້ອຍໆ ກໍ່ຄືໂທລະສັບມືຖືລະເບີດໃນເວລາທີ່ສາກໄຟ ແລະ ກໍ່ມີຫຼາຍໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຫຼີ້ນຢູ່ເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບຂັ້ນຮຸນແຮງ ການຫຼີ້ນມືຖືຕອນສາກໄຟຢູ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເບີດໄດ້ຈາກການສະສົມຄວາມຮ້ອນ ດັ່ງນັ້ນ ຄວນສາກໄຟໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍກ່ອນ ແລະ ຖ້າຈະໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືກໍ່ຄວນຖອດອອກຈາກບ່ອນສາກເສຍກ່ອນ ຈີ່ງຈະປອດໄພກັບຕົວທ່ານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານບໍ່ເພງ່າຍ.

  • ການໃຊ້ແບັດເຕີລີ້ປອມ

ການເລືອກຊື້ແບັດເຕີລີ້ໂທລະສັບປອມ ຍ້ອນວ່າມັນມີລາຄາຖືກ ຊື່ງເປັນການເລືອກທີ່ຜິດ ເພາະແບັດເຕີລີ້ຂອງປອມນັ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານເສຍຫາຍ ແລະ ເພໄດ້ ພ້ອມທັງຍັງສ່ຽງກັບການລະເບີດເປັນອັນຕະລາຍກັບຕົວທ່ານນຳອີກ ຄວນໃຊ້ແບັດເຕີລີ້ຂອງແທ້ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົວທ່ານເອງ ແລະ ມືຖືຂອງທ່ານ.

ຫຼັກການໃຊ້ມືຖື ແລະ ການສາກໄຟທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພນັ້ນ ເປັນເລື່ອງທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ແລະ ບອກຕໍ່ໆ ກັນໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ເພື່ອຄວາມບໍ່ປະມາດ ແລະ ປອດໄພກັບທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ສັບສິນຂອງທ່ານ.