ມີເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ເພື່ອເປັນການຮັກສາຄວາມສະອາດທາງນ້ຳ ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍລົງຕາມແມ່ນ້ຳ. ສະນັ້ນໃນວັນທີ 03 ພະຈິກ 2021 ປະຊາຊົນບ້ານ ທາດ, ບ້ານໜອງປີງ, ບ້ານນາກະຕັງ ແລະ ບ້ານໂພນແສດ ໄດ້ພ້ອມໃຈກັນ ອະນາໄມຕາມແຄມຝັ່ງສາຍນ້ຳກະທາງ ແລະ ສາຍນ້ຳຍົມໂດຍສົມທົບກັບຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2.

ໃນການອະນາໄມໃນຄັ້ງນີ້ປະຊາຊົນໄດ້ລົງເກັບເສດຖົງຢາງ, ກະຕຸກ, ກວດແກ້ວ ແລະ ເສດຂີ້ເຫຍື້ອຕ່າງໆທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະຜິດທາງນ້ຳ ສ່ວນຂີ້ເຫຍື້ອດັ່ງກ່າວແມ່ນຫ້ອງ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງນຳເອົາໄປຖິ່ມທີ່ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ກຳນົດໄວ້.

ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນການສະແດງເຖິງການສ້າງຂະບວນການທີ່ຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີອັນສະໜິດແໜ້ນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຊາວໜຸ່ມດ້ວຍກັນ ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນພາຍໃນບ້ານນັ້ນ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ແຂງແຮງຂຶ້ນເລື້້ອຍໆ ແລະ ທັງເປັນການສ້າງບົດບາດ ກິດຈະກຳໜຶ່ງທີ່ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ – ເຍົາວະຊົນ ໄດ້ເອົາເປັນແບບຢ່າງສືບທອດ ແລະ ມີຈິດສຳ ນຶກໃນວຽກງານປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ອະນາໄມ ຮັກສາຄວາມສະອາດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບ້ານເມືອງມີຄວາມຈົບງາມ.