ມີເດຍລາວແຂວງອັດຕະປື ທ່ານ ຄໍາ ເຜີຍໂສມຖາວອນ ກໍາມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ຄັ້ງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2021 ນີ້ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ 10 ເດືອນຜ່ານມາ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານປະຈໍາປີ 2021 ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັັດມາດຕະການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດການເງິນ, ສາມາດບຸກທະລຸໄດ້, ດ້ວຍການຂຸດຄົ້ນລາຍຮັບ ແລະ ປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ໃຫ້ໄປຕາມທິດທັນສະໄໝ, ເຂົ້າລະບົບເອເລັກກໂຕນິກທະນາຄານຜ່ານປະຕູດຽວເປັນຕົ້ນ: ການແຈ້ງເສຍພາສີອາກອນ, ແຈ້ງເສຍທີ່ດິນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມທາງດ້ວຍລະບົບ Asicoda,Taxris, Lantex, Rordtax ແລະ ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍດ້ວຍລະບົບຕູ້ ATM ຢ່າງເປັນລະບົບ, ເພື່ອແນໃສ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ແລະ ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍວຽກງານສາມສ້າງຂະແໜງການເງິນ ໃນການການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາດ້ານການເງິນ.

ໃນ 10 ເດືອນຜ່ານມາ, ພະແນກການເງິນແຂວງ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ເຊິ່ງມີຜົນສໍາເລັດຫລາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະການຂຸດຄົ້ນລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ, ການຕອບສະໜອງລາຍຈ່າຍໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົງຈັກພັັກ-ລັດເຊັ່ນ: ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນນະໂຍບາຍ, ເງີນບໍລິຫານ, ເງິນດັດສົມ-ສົງເສີມ ແລະ ເງິນລົງທືນອື່ນໆ.

ວຽກງານຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ຮອດວັນທີ 31 ຕຸລາ 2021 ນີ້, ມີທັງໝົດ 197.617129.631 ກີບ, ເທົ່າກັບ 128,60%,ຂອງແຜນດັດສະເລ່ຍ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການສູ້ຊົນຂອງແຂວງເທົ່າກັບ 124,56%, ລາຍຮັບສູນກາງປະຕິບັດໄດ້ 80.789.326.583 ກີບ, ເທົ່າກັບ 230,36% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັຍຂອງແຂວງປະຕິບັດໄດ້ 116.827.803.048 ກີບ, ເທົ່າກັບ 98, 51% ຂອງແຜນດັດສະເລ່ຍ, ເງິນດຸ່ນດ່ຽງຈາກສຸນກາງ 167.280.370.000 ກີບ, ເທົ່າກັບ 86,17% ຂອງແຜນການດັດແກ້, ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ 315.443.298.122 ກີບ, ເທົ່າກັບ 91,27% ຂອງແຜນດັດແກ້, ບັນດາລາຍຈ່າຍບູລິມະສິດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການເປັນຕົ້ນ: ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງີນນະໂຍບາຍຕ່າງໆແມ່ນທ່ວງທັນກັບກໍານົດເວລາ.

ຄຽງຄຸ່ກັບຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ, ກໍຍັງມີຫລາຍປັດໃຈທີ່ເປັນບັນຫາຕັ້ງຂຶ້ນເປັນຕົ້ນ:ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບບາງຫ່ວງບໍ່ໄປຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້, ໂດຍສະເພາະການຈັດເກັບລາຍຮັບດ້ານພາສີອາກອນ, ການສໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງ, ການແຈ້ງເສຍພາສີທີ່ດິນຍັງມີລັກສະນະຊັກຊ້າ, ຂາດໄລຍະ, ແລະ ບາງຫົວໜ່ວຍກໍຖືກຍົກເວັ້ນຕາມຄໍາສັ່ງແນະນໍາຂອງກະຊວງການເງິນຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບໜ້ອຍ. ສາເຫດໜຶ່ງກໍແມ່ນຜົນກະທົບຈາການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ການຜັນຂະຫຍາຍເຊື່ອມຊຶມບັນດານິຕິກໍາກໍຄື: ມະຕິ,ຄໍາສັ່ງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆບໍ່ທົ່ວເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ,ຂອດການສະຫລຸບລາຍງານບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງບາງໄລຍະກໍ່ຢູດສະງັດ ແລະ ບໍໄປຕາມກໍານົດເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້.

ທ່ານ ຄໍາເຜີຍ ໂສມຖາວອນ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ເພື່ອສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງການຈັດເກັບລາຍຮັບຕາມຖານທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມປະກອບສ່ວນພັນທະງົບປະມານ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງໃຫ້ມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອັນສໍາຄັນແມ່ນຖືວຽກງານສືກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານລັດຖະກອນທົ່ວຂະແໜງການເງິນ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເພື່ອນໍາເອົາບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆລົງເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມໃຫ້ບັນດາກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດວາງອອກ ພ້ອມແບງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງການຈັດເກັບລາຍຮັບລະຫວ່າງແຂວງກັບເມືອງ ແລະ ເມືອງກັບບ້ານ. ສຸມໃສ່ຖານທີ່ມີແລ້ວ, ລາຍຮັບທີ່ບົ່ມຊ້ອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງແຈ້ງ ແລະ ມອບພັນທະເປັນປົກກະຕິ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ອະນຸມັດລາຍຈ່າຍເປັນງວດ, ເປັນຖ້ຽວ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຄໍາແນະນໍາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2021.
ຂຽນ: ຊິບປະໄຊ