ມີເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ພິທີເປີດຂະບວນການຜະລິດລະດູແລ້ງ ສົກປີ 2021-2022, ຊົມເຊີຍວັນຊົນລະປະທານແຫ່ງຊາດ 03 ພະຈິກ, ວັນສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດ 11 ພະຈິກ ແລະ ວັນດິນໂລກ (ໄຖກົບຕໍເຟືອງ) 05 ທັນວາ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ 2021  ທີ່ເມືອງມະຫາໄຊ ແຂວງຄໍາມ່ວນ  ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ວັນໄຊ ພອງສະຫວັນ ເຈົ້າແຂວງຄຳມ່ວນ, ມີຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ບັນດາພະແນກການ, ຂະແໜງການ ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງມະຫາໄຊ ຕະຫຼອດເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

          ທ່ານ ບຸນຈັນ ໄຊປັນຍາ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ໄດ້ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໃນຂົງເຂດກະສິກຳໃນໄລຍະຜ່ານມາວ່າ: ປະເທດລາວແມ່ນມີຊັບພະຍາກອນທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍ ແຫຼ່ງນໍ້າທຳມະຊາດ, ມີເນື້ອທີ່ກວ້າງຂວາງເໝາະສົມແກ່ການປູກຝັງ, ປະຊາຊົນລາວກວມເອົາ 90% ແມ່ນໄດ້ຖືເອົາ ອາຊີບຜະລິດກະສິກຳເປັນຕົ້ນຕໍ. ສະເພາະໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ແມ່ນມີເງື່ອນໄຂດ້ານທຳມະຊາດທີ່ເໝາະສົມ ມີເນື້ອທີ່ສາມາດທຳການຜະລິດກະສິກຳ 247.890 ເຮັກຕາ, ມີດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີແມ່ນໍ້າຫຼາຍສາຍ ແລະ ຫ້ວຍຮ່ອງ ທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ.

ປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງຄຳມ່ວນ ມີໂຄງການຊົນລະປະທານທັງໝົດ 229 ໂຄງການ, ນຳໃຊ້ໄດ້ 169 ແຫ່ງ ສາມາດຕອບສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ການ ຜະລິດໃນລະດູຝົນ 19.500 ເຮັກຕາ ແລະ ລະດູແລ້ງ 12.000 ເຮັກຕາ, ເລີ່ມແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ ແຂວງຄຳມ່ວນແມ່ນມີເຂົ້າກຸ້ມກິນ ແລະ ສາມາດສົ່ງອອກເຂົ້າເປືອກອອກໄປຂາຍໃຫ້ປະເທດເພື່ອນບ້ານຈຳນວນ 180.000 ໂຕ່ນ. ແຂວງຄຳມ່ວນ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນປານກາງ ແລະ ຕໍ່າ ສະນັ້ນ ການປັບປຸງດິນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີ ເພື່ອຍົກສຸງສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍ ວິທີເຊັ່ນ: ການໃສ່ຝຸ່ນບົ່ມຈາກເສດພືດ, ຝຸ່ນຄອກ, ຝຸ່ນຊີວະພາບ, ການໄຖກົບຕໍເຟືອງ ຫຼື ການໄຖປົກຕໍເຟືອງລົງໃນດິນ ພາຍຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ແລ້ວປະປ່ອຍໃຫ້ເຟືອງຍ່ອຍສະຫຼາຍເອງ ກໍ່ແມ່ນວິທີການໜຶ່ງທີ່ດີຕໍ່ການປັບປຸງດິນ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ໂດຍຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຂອງນັກວິທະຍາສາດດິນພົບວ່າ: ການໄຖກົບຕໍເຟືອງ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຊ່ວຍເພີ່ມທາດ ໄນໂຕຼເຈນ, ສິລິເກດ ແລະທາດອື່ນໆ ເຊິ່ງລ້ວນແຕ່ເປັນທາດອາຫານຫຼັກຂອງເຂົ້າ-ພືດ ທັງເຮັດໃຫ້ດິນອ່ອນຜຸຜຸ່ຍດີ.  

ສະນັ້ນ ການໄຖກົບຕໍເຟືອງຈຶ່ງເປັນການຄືນສານອາຫານ ທີ່ຕົ້ນເຂົ້າ ແລະ ພືດ ດູດຂຶ້ນມາ ລົງກັບຄືນສູ່ດິນ ດີກວ່າປະປ່ອຍໃຫ້ໄຟໄໝ້ລາມປ່າ ຫຼືຈູດຖິ້ມລ້າໆ. ສ່ວນການລ້ຽງສັດ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນໃນການສະໜອງທາດອາຫານໃຫ້ແກ່ຄົນເຮົາ ແຕ່ຖ້າຢາກໃຫ້ມີທາດອາຫານ ທີ່ຮັບປະກັນ  ຮັບປະກັນຄວາມຄວາມປອດໄພ ຕ້ອງມີການບົວລະບັດຮັກສາສຸຂະພາບຂອງສັດໃຫ້ແຂງແຮງສັກຢາ ປ້ອງກັນພະຍາດສັດ ເປັນຕົ້ນການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ. ເຊິ່ງໃນປີ 2021 ຝູງສັດແຕ່ລະຊະນິິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການ ສັກຢາກັນພະຍາດແລ້ວ ປະກອບມີ: ຄວາຍ 17.858 ໂຕ ກວມເອົາ 36,87% ຂອງແຜນການ, ງົວ 43.724 ໂຕ ກວມ 48,46%, ໝູ 5.249 ໂຕ ກວມ 12,53%, ແບ້ 2.721 ໂຕ ກວມ 13,71% ແລະ ສັດປີກ 44.414 ໂຕ ກວມ 5,61%.

         ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມພິທີດັ່ງກ່າວ ບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນໄດ້ຮັບຊົມວິທີການໄຖກົບຕໍເຟືອງ, ການສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ແກ່ສັດ ແລະ ຕອນທ້າຍພິທີທ່ານເຈົ້າແຂວງຄຳມ່ວນ ກໍ່ໄດ້ຕັດແຖບຜ້າ, ລັ່ນຄ້ອງ 9 ບາດ ເພື່ອຢັ້ງຢືນເຖິງການເປີດຂະບວນການຜະລິດລະດູແລ້ງ ສົກປີ 2021-2022 ຢ່າງເປັນທາງການ ພ້ອມທັງເປີດ ທົດລອງລະບົບຊົນລະປະທານ ເພື່ອທຳການຜະລິດຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ.

ຂ່າວ: ກອງຄຳ