ມີເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021 ທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງຄຳມ່ວນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຜ່ານຮ່າງຜັນ ຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ສົມສະອາດ ອຸ່ນສີດາ ຮອງເຈົ້າແຂວງຄຳມ່ວນ, ມີບັນດາພະແນກການ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການຜ່ານຮ່າງເນື້ອໃນ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນຂອງແຂວງ, ວຽກງານຈຸດສຸມໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຍົກສູງປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ຮັກສາວິໄນແຜນການການເງິນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສ້າງລະບົບກົນໄກ, ລະບຽບການ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການເກັບລາຍຮັບ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ຖານລາຍຮັບພາຍໃນໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ດ້ວຍການຊຸກຍູ້ການເສຍພາສີອາກອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍພາສີອາກອນໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທຳ,

ຍົກສູງປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ປະຢັດມັດທະຍັດ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້, ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານພາຍໃນ ຂະແໜງການດ້ວຍກັນ ແລະ ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ວ່ອງໄວ ແລະ ກົມກຽວ ດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງວິທີການ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງເປັນລະບົບ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຕໍ່ວຽກງານສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນ, ການປັບປຸງວິທີການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຮູບແບບຂອງການບໍລິຫານ ລັດວິສາຫະກິດ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ ແລະ ຂະຫຍາຍການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ຂະຫຍາຍທຸລະກິດ SME ໄປສູ່ຊົນນະບົດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບັນດາວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບບັນດາພະແນກການຕ່າງໆຂອງແຂວງ.

ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຂອງແຂວງເຂົ້າສູ່ສະພາວະປົກກະຕິ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ, ລະບົບການເງິນມີຄວາມຄ່ອງຕົວສູງ, ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການ, ການລົງທຶນມີປະສິດທິຜົນ, ໜີ້ສິນການລົງທຶນຫຼຸດລົງ, ການຟຸມເຟືອຍ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ, ການຜະລິດກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ, ການບໍລິການ-ການທ່ອງທ່ຽວ ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງ, ຍົກສູງການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ວິໄນການເງິນໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.