ມີເດຍລາວແຂວງຫຼວງພະບາງ ພາຍຫຼັງໄດ້ມີການສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ແລະ ອານຸມັດໂຄງການຍົກລະດັບ ເສັ້ນທາງປູເບຕົ່ງເສີມເຫຼັກ ຢູ່ເທດສະບານເມືອງນ້ຳບາກ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ຈາກນັ້ນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມດ້ານເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງ ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຢູ່ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງ. ໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກ ຜ່ານມານີ້ ໂດຍການເຂົ້າຮວ່ມຂອງທ່ານ ຄຳສີ ສຸວັນທອງ ຫົວໜ້າຂະແໜງຂົວທາງ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງແຂວງ ທັງເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ມີຫ້ອງການທີ່ກຽ່ວຂອງເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍບໍລິສັດ ໂຊກມີໄຊຊັບ ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ເຄຫະສະຖານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຂົ້າຮວ່ມ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ຍົກລະດັບເສັ້ນທາງເບຕົ່ງເສີມເຫຼັກ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດ ເຂດເທດສະບານເມືອງນ້ຳບາກ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຊີ່ງໄດ້ເລີ່ມລົງມື້ກໍ່ສ້າງມາແຕ່ຕົ້ນເດືອນຕຸລາ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 3 ເສັ້ນທາງຍ່ອຍຄື: ເສັ້ນທາງA1 ເລີ່ມແຕ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ສົມບູນນໍ້າບາກ ຜ່ານເຂົ້າໃນບ້ານໂພນສະອາດ ໄປຫາບ້ານທ່າລີ່ໃຕ້ (ອອກທາງແຍກC1), ມີລວງຍາວ 1.341 ແມັດ, ໜ້າທາງກວ້ງ 7 ແມັດ, ຄວາມໜາຂອງເບຕົ່ງ 20 ຊັງຕີແມັດ; ເສັ້ນທາງA2+A3 ເລີ່ມແຕ່ທາງແຍກເຂົ້າໄປຫາຂົ່ວອູ່ ຂ້າມນໍ້າບາກ ລະຫວ່າງບ້ານຟ້າ-ບ້ານໂຄ້ງ ອອກໄປຮອດເດີນກິລາໃນຮົ່ມຂອງເມືອງ ຄວາມຍາວ 886 ແມັດ, ໜ້າທາງກວ້ງ 5 ແມັດ, ຄວາມໜ້າຂອງທາງ 18 ຊັງຕີແມັດ,

ພ້ອມນີ້ຍັງມີເສັ້ນທາງA5+C2 ຂື້ນໄປຫາສະໂມສອນໃຫຍ່ຂອງເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການກຸ່ມພັກ ຄວາມຍາວ 325 ແມັດ, ໜ້າທາງກວ້ງ 5 ແມັດ, ຄວາມໜາຂອງທາງ 18 ຊັງຕີແມັດ; ແຕ່ລະເສັ້ນທາງບາງຈຸດໄດ້ວາງທໍ່ລອດພື້ນ, ແປງຮອ່ງລະບາຍນ້ຳ. ຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນທາງ ,ມີທັງໝົດ 2.552 ແມັດ, ລວມມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 5.593.0000.032 ກີບ ໂດຍແມ່ນງົບປະມານຂອງລັດ 100% (ບ້ວງໂຄງການເປົ້າໝາຍສະເພາະ) ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ ໂຊກມີໄຊຊັບ ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ເຄຫະສະຖານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາການກໍ່ສ້າງ. ມາຮອດປັດຈຸບັນກໍ່ສ້າງສຳເລັດແລ້ວ 13,2 % ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ເປີດຊົມໃຊ້ໃນກາງປີ 2022.
ນັກຂ່າວເມືອງນ້ຳບາກ: ພອນສັກ ສິງດາລັກ