ມີເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ຕາມຂໍ້ມູນຈາກຂະແໜງປູກຝັງທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຄໍາມ່ວນໃຫ້ຮູ້ວ່າ : ໃນລະດູຝົນປີ 2021 ນີ້ທົ່ວແຂວງມີເນື້ອທີ່ແຜນການຜະລິດພືດລະດູຝົນທັງໝົດ 6.175 ເຮັກຕາ,ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 79.054 ໂຕນ , ໃນນັ້ນເນື້ອທີ່ແຜນການຜະລິດເປັນສະບຽງອາຫານ 2.575 ເຮັກຕາ , ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 24.840 ໂຕນ , ເນື້ອທີ່ແຜນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ 3.600 ເຮັກຕາ , ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 54.214 ໂຕນ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເນື້ອທີ່ແຜນການຜະລິດພືດລະດູຝົນປີ 2021 ໃນທົ່ວແຂວງແມ່ນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ລື່ນແຜນການປີ 5.274 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 185 % ຫຼື ເທົ່າກັບ 11.449 ເຮັກຕາ ( ເນື້ອທີ່ແຜນການ 6.175 ເຮັກຕາ ) . ໃນນີ້ເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍຈາກນໍ້າຖ້ວມ 195 ເຮັກຕາ,ເນື້ອທີ່ຍັງເຫຼືອຈາກນໍ້າຖ້ວມ 11.254 ເຮັກຕາ . ປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງສາມາດເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້ແລ້ວ 9.195 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 81,70 % , ສະມັດຕະພາບ 14,58 ໂຕນ / ເຮັກຕາ , ຜົນຜະລິດ 134.054 ໂຕນ . ໃນນີ້ຜະລິດເປັນສະບຽງອາຫານປະຕິບັດໄດ້ 2.494 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍຈາກນໍ້າຖ້ວມ 15 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ຍັງເຫຼືອຈາກນໍ້າຖ້ວມ 2.479 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວໄດ້ 1.976 ເຮັກຕາ , ສະມັດຕະພາບ 6,11 ໂຕນ/ເຮັກຕາ , ຜົນຜະລິດ 12.080 ໂຕນ ; ຜະລິດເປັນສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ 8.955 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍຈາກນໍ້າຖ້ວມ 180 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ຍັງເຫຼືອຈາກນໍ້າຖ້ວມ 8.775 ເຮັກຕາ , ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວໄດ້ 7.219 ເຮັກຕາ , ສະມັດຕະພາບ 16,90 ໂຕນ/ເຮັກຕາ , ຜົນຜະລິດ 121.974 ໂຕນ.

ສ່ວນວ່າເມືອງທີ່ມີເນື້ອທີ່ປູກພືດລະດູຝົນຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນເມືອງເຊບັ້ງໄຟ,ຍົມມະລາດ,ຄູນຄໍາ,ນາກາຍ,ໄຊບົວທອງ ແລະ ທ່າແຂກຕາມລໍາດັບ . ຄາດວ່າການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດພືດລະດູຝົນຈະໃຫ້ສໍາເລັດໃນຕົ້ນເດືອນທັນວາ 2021.