ມີເດຍລາວແຂວງຫຼວງພະບາງ ວັນທີ 19 ພະຈິກ 2021 ທ່ານ ແກ່ນຈັນ ພິລາວັນ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆໂພນໄຊ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຂັ້ນເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍຕາງໜ້າຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ລົງຕິດຕາມກວດກາຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ປະຖົມ 3 ຫ້ອງ ແລະຫ້ອງນໍ້າ ຢູ່ບ້ານຫ້ວຍມະຫາ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍລຸ້ງສູງ ເມືອງໂພນໄຊ.

ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ 3 ຫ້ອງ ຢູ່ບ້ານຫ້ວຍລຸ້ງສູງ,ເປັນອາຄານຊັ້ນດຽວ ໂຄງສ້າງເບຕົ່ງເສີມເຫຼັກຂະໜາດ 9x 24 ແມັດ,3 ຫ້ອງຮຽນ 2 ຫ້ອງນໍ້າ ເຊິ່ງແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງການ ທລຍ 100%,ມູນຄ່າ 352.378.412 ກີບ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍມະຫາ ມູນຄ່າ 336.718.278 ກີບ,ເປັນອາຄານຊັ້ນດຽວ ໂຄງສ້າງເບຕົ່ງເສີມເຫຼັກຂະໜາດ 9x 24 ແມັດ,3 ຫ້ອງຮຽນ 2 ຫ້ອງນໍ້າ, ພາຍຫຼັງສໍາເສັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະເຊັນສັນຍາຮັບເໜົາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ 2 ແຫ່ງ, ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ BNCກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ແລະສ້ອມແປງ,ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງແຕ່ວັນທີ19 ຕຸລາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ, ມາຮອດວັນທີ 19 ພະຈິກ 2021 ການກໍ່ສ້າງແມ່ນສໍາເລັດ 50,84%,ເຊິ່ງມີໜ້າວຽກຄື: ການປັບດີນ,ເທເບຕົງ,ກໍ່-ໂບກ,ຫຼັງຄາ,ປະກອບເຟີນີເຈີ,ທາສີ,ເຮັດຫ້ອງນໍ້າ,ລວມມູນຄ່າທີປະຕິບັດສໍາເລັດ 158.884.408 ກີບ ເທົ່າກັບ 49,60%ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ ແລະບໍລິສັດ ຮັບເໜົາຈະໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດອີກມີ 7 ວຽກຄຶ: ວຽກເບຕົງ,ຫຼັງຄາ,ຕິດຕັ້ງ,ທາສີ,ຫ້ອງນໍ້າ,ພື້ນ ,ເພດານ ແລະປັກຫຼັກເສົາທຸງ.ລວມມູນຄ່າທັງໜົດ 165.539.081 ກີບເທົ່າກັບ 49,16%.
ຂ່າວ: ສີວອນ ນັກຂ່າວເມືອງໂພນໄຊ