ມີເດຍລາວແຂວງຫຼວງພະບາງ ບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ,ກາງ,ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ການວາງແຜນທຸລະກິດ-ການວາງແຜນການເງິນ ແລະ ການບັນຊີເງິນສົດສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ(SME)ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນສົມ ຄຸນມະນີ ຫົວໜ້າພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າແຂວງ ຫຼວງພະບາງ,ທ່ານ ຄັດທະພອນ ພົມມະປັນຍາ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ,ມີບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງພ້ອມດ້ວຍວິທະຍາກອນເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຫຼັກກໍເພື່ອແນໃສ່ ຜັນຂະຫຍາຍ ມາດຕາ 15 ຂອງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ສະບັບເລກທີ 299/ລບ ທັງເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ທະນາຄານເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການບ້ວງເງິນ 200ຕື້ກີບ,ໄດ້ປ່ອຍເງິນໂດຍໄວ ພ້ອມທັງເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ ຫົວໜ່ວຍ SME ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນທີ່ມີຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ໂດຍເນັ້ນ ຝືກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ” ການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການວາງແຜນການເງິນ ແລະ ການບັນຊີເງິນສົດ ສຳລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດ ນ້ອຍ ແລະ ກາງ” ໃຫ້ລູກຄ້າທະນາຄານທີ່ຜ່ານເງື່ອນໄຂກູ້ຢືມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ ຫົວໜ່ວຍ SME ທົ່ວໄປທີ່ຍັງບໍ່ຜ່ານເງື່ອນໄຂກູ້ຢືມເງິນຂອງທະນາຄານແຕ່ນອນໃນ 4 ຂະແໜງການບູລິມະສິດໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອ.

ສໍາລັບແຜນຈະຈັດຝຶກອົບຮົມທັງໝົດ 18 ແຂວງ ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ຫົວໜ່ວຍSMEໃຫ້ເຂົ້າໃຈການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມແມ່ນ 1 ໃນເງື່ອນໄຂການປ່ອຍກູ້ຂອງທະນາຄານບ້ວງດອກເບ້ຍຕໍາ 3% ຂອງລັດຖະບານພາຍໃຕ້ໂຄງການຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂອງກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ນອກຈາກທີ່ຈະໄດ້ຮຽນທິດສະດີແລ້ວຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງຈະໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງໄປພ້ອມໂດຍການນໍາພາສ້າງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ແຜນບັນຊີ-ການເງິນໃຫ້ສົມບູນ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດນໍາເອົາໄປໜູນໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ. ເຊິ່ງຈະດໍາເນີນໄປນັບແຕ່ ວັນທີ 06-10 ທັນວາ 2021 ນີ້ຈິ່ງສໍາເລັດ.

ຂ່າວ:ສີສຸວັນ