ມີເດຍລາວແຂວງເຊກອງ
ມີຫຼາຍໆຄົນບໍ່ມັກດື່ມເຫຼົ້າດື່ມເບຍ, ແຕ່ຊໍ້າພັດມັກຈະຫັນມາດື່ມເຫຼົ້າໝາກໄມ້ ເພາະມີລົດຊາດຫອມຫວານ ແລະ ມີກິ່ນສົດ, ມີລັກສະນະເໝືອນໝາກໄມ້ທີ່ຍັງໃໝ່ໆ, ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຍັງດື່ມເພື່ອສຸຂະພາບອີກດ້ວຍ. ເພາະສະນັ້ນ, ໝາກໄມ້ຫຼາຍຊະນິດທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນບ້ານໃນເມືອງຂອງເຮົາ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ ສາ ມາດນໍາມາແປຮູບຜະລິດເປັນເຫຼົ້າໝາກໄມ້ໄວ້ດື່ມໄດ້. ເຊັ່ນດຽວກັບ ບໍລິສັດອິນແປງການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນການຜະລິດ ຂອງປະຊາຊົນຊາວເມືອງທ່າແຕງ ຈິ່ງເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ກັບທ່ານ ຄິດຢາກສ້າງຕັ້ງໂຮງງານເຫຼົ້າຫອມຫວານໝາກໄມ້ນີ້ຂຶ້ນ ທີ່ເມືອງທ່າແຕງ ເພື່ອຮັບຊື້ຜົນຜະລິດຂອງງປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງ.

ທ່ານ ອິນແປງ ສີລາສານ ປະທານ ບໍລິສັດອິນແປງການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ: ປັດຈຸບັນ ທ່ານມີ ອາຍຸ 65 ປີ, ບ້ານຢູ່ປັດຈຸບັນ ບ້ານຫ້ວຍຊາຍ ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ. ທ່ານໄດ້ແລເຫັນການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນຊາວເມືອງທ່າແຕງ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຜົນຜະລິດນາໆຊະນິດ ໂດຍສະເພາະໝາກໄມ້ປະເພດຕ່າງໆ ທ່ານຈິ່ງມີແນວທາງຄິດຢາກເຮັດທຸລະກິດນີ້ຂຶ້ນມາ. ໂດຍໃນເບື້ອງຕົ້ນທ່ານໄດ້ສຶກສາເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ຈາກນັ້ນ ກໍຕັດສິນໃຈສ້າງຕັ້ງໂຮງງານດັ່ງກ່າວນັ້ນຂຶ້ນ ຕາມໃບອະນຸຍາດທະບຽນເລກທີ 01/ອຄ.ຊກ ລົງວັນທີ 24 ພະຈິກ 2008 ແລະ ໃນໄລຍະນັ້ນ ກໍໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ອອກຊື່ວ່າ: ໂຮງງານປຸງແຕ່ງເຫຼົ້າຫອມຫວານໝາກໄມ້ S.I.F. ເຊິ່ງມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ບ້ານຫ້ວຍຊາຍ ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ. ຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ຮັບຊື້ໝາກໄມ້ ປະເພດໝາກຈັນ, ໝາກກ້ວຍ, ໝາກຫນອດ, ໝາກຂາມປ້ອມ…ເພື່ອມາແປຮູບເປັນຜະລິດຕະພັນເຫຼົ້າໝາກໄມ້ຂາຍ. ໂດຍມີຂັ້ນຕອນການຜະລິດທີ່ລະອຽດອ່ອນ; ໝາກໄມ້ທີ່ຊື້ມາຜະລິດຕ້ອງໄດ້ມາດຕະຖານແກ່ດີ, ຄົບອາຍຸການເກັບກ່ຽວ, ຈິ່ງສາມາດນໍາມາຜະລິດໄດ້, ການຜະລິດແມ່ນໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍປະມານ 10 ເດືອນຈິ່ງສໍາເລັດ, ງວດໜຶ່ງສາມາດຜະລິດເປັນເຫຼົ້າໝາກໄມ້ອອກມາໄດ້ປະມານ 8.000 ລິດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 16.000 ກວ່າແກ້ວ. ເຫຼົ້າໝາກໄມ້ ທີ່ຜະລິດໄດ້ ແມ່ນສົ່ງຂາຍພາຍໃນເມືອງ, ຕ່າງເມືອງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ.

ຜ່ານການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງຂາຍມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ໂດຍຜ່ານການຂາຍທີ່ຮ້ານຄ້າຫຼາຍບ່ອນ ແລະ ຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງຕ່າງໆທີ່ຕ່າງແຂວງ ກໍຄືຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຫັນວ່າການຕອບຮັບຂອງລູກຄ້າມີຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຊື່ສຽງຂອງໂຮງງານແຫ່ງນີ້ ໄດ້ດັງກ້ອງໄປໄກ. ປັດຈຸບັນຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ກໍຖືກຢັ້ງຢືນຈາກກົມສົ່ງເສີມກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ວ່າເປັນ “ສິນຄ້າໜຶ່ງເມືອງ ໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ ແຫ່ງຊາດ” ຫຼື ໂອດ໊ອບ. ພ້ອມນັ້ນ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຈິ່ງສະເໜີໃຫ້ທ່ານ ນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນເຫຼົ້າຫອມຫວານໝາກໄມ້ ເມືອງທ່າແຕງ ໄປວາງສະແດງຂາຍ ທີ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອີກຫຼາຍບ່ອນ, ແຕ່ຍ້ອນສະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂຫຼາຍຢ່າງ ທ່ານຈິ່ງປະຕິເສດ; ເພາະຢາກປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ປະລິມານ ແລະ ຄວາມກຽມພ້ອມທາງດ້ານອື່ນໆເສຍກ່ອນ.

ມາຮອດປັດຈຸບັນ ເຫຼົ້າຫອມຫວານໝາກໄມ້ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ທາງດ້ານການຜະລິດ, ການຫຸ້ມຫໍ່ຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ລົດຊາດມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ ມາເປັນຜະລິດຕະພັນ ເຊກອງວາຍ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ. ຜະລິດຕະພັນ ເຊກອງວາຍ ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ. ການຕອບຮັບຂອງລູກຄ້ານັບມື້ນັບເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ທ່ານຈິ່ງພັດທະນາການ ຈາກໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງເຫຼົ້າຫອມຫວານໝາກໄມ້ S.I.F ທ່າແຕງ ມາເປັນ ບໍລິສັດ ອິນແປງ ການຄ້າຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ. ພ້ອມນັ້ນ ກໍພັດທະນາຄຸນນະພາບການຜະລິດ ແລະ ເພີ່ມປະລິມານການຜະລິດ ຕາມລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ກົດໝາຍຂອງການຄ້າ ເຂົ້າໃນການປຸງແຕ່ງ, ປັດຈຸບັນຜະລິດຕະພັນຍີ່ຫຍໍ້ ເຊກອງວາຍ ມີທັງຫມົດ 4 ລາຍການຄື: ຫມາກຂາມປ້ອມ, ຫມາກນັອດ, ຫມາກຈັນ, ຫມາກກ້ວຍ ແລະ ຈະມຸ້ງຫມັ້ນພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ໆອອກມາຕອບສະຫນອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ພ້ອມໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ສຳລັບຕະຫລາດຈຳຫນ່າຍຜະລິດຕະພັນຂອງໂຮງງານຫລັກໆແມ່ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເຊິ່ງລູກຄ້າສາມາດຊື້ໄດ້ທີ່ຮ້ານອາຫານປັນຍາຄູນ (ກາເຟສີຫນຸກເຊກອງ), ຮ້ານກາເຟສະຕາດາກຈຶງ, ຮ້ານມິນິມາກຈີນ ເຊກອງ,່ ຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກມີຈໍາໜ່າຍຢູ່ ເຟຣນຊິບສຸບເປີມາເກັດ ທຸກສາຂາ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີຈໍາໜ່າຍຢູ່ຮ້ານ TD ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນທັນ. ໃນໄລຍະອັນໃກ້ໆນີ້້ຈະມີຈຳຫນ່າຍທຸກໆແຂວງໃນທົ່ວປະເທດລາວ.
ໂດຍ ລັດຕະນະພອນ ກອງໄຊສະຫວັດ