ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU)ໂຄງການສົ່ງເສີມປູກ ແລະ ເກັບຊື້ຫມາກແຫນ່ງ ຢູ່ບັນດາເມືອງ 7 ເມືອງຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ລະຫວ່າງອົງການປົກຄອງແຂວງ ຕາງຫນ້າໂດຍ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ກັບ ບໍລິສັດ ຈິ່ງຈຽງສົ່ງເສີມປູກຢາງພາລາຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2019ນີ້ ທີຫ້ອງປະຊຸມພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ໂດຍການຕາຫນ້າອົງການປົກຄອງແຂວງເຊັນບົດບຫນທືກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແມ່ນທ່ານ ທະນູຄຳ ປິດຈະວົງ ຫົວຫນ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ທາລີອາ ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ຝ່າຍບໍລິສັດຕາງຫ້ນາເຊັນແມ່ນ ທ່ານ ຊີຊຽງແຊນ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດບໍລິສັດ ຈິ່ງຈຽງ ສົ່ງເສີມປູກຢາງພາລາຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໂດຍຊອງຫນ້າຈາກປະທາາພິທີທ່ານ ຄໍຳເຫລັກ ໃຈອີສານ ກຳມະການປະຈຳພັກແຂວງ, ຫົວຫນ້າພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທືນແຂວງ, ພ້ອມບັນທ່ານຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ວິຊາການພະແນກອຸດສາຫະກຳການຄ້າແຂວງ ແລະ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮວມເປັນສັກຂີພິຍານນຳ.

ໂຄງການສົ່ງ້ສີມປູກ ແລະ ເກັບຊື້ຫມາກແຫນ່ງຢູ່ 7 ເມືອງຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ແມ່ນຮູບແບບການລົງທຶນ 2+3 ຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ປະຊາຊົນ ແຮງງານ, ທີດີນ; ບໍລິສັດຜູ້ລົງທຶນຮັບຜິດຊອບ ເງີນທຶນ, ເຕັກນິກ ແລະ ຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍ; ຕົ້ນທຶນເບ້ຍໝາກແໜ່ງ 2.000ກີບ/ເບ້ຍ, ກຳນົດເບ້ຍທີ່ຈະສະໜອງໃຫ້ປະຊາຊົນ 1.000 ເບ້ຍ,ຖ້າຕ້ອງການເກີນຈຳນວນທີ່ສະໜອງໃຫ້ປະຊາຊົນຄອບຄົວລະ 1.000 ເບ້ຍ ແມ່ນຈະໄດ້ຊື້ນຳບໍລິສັດເບ້ຍລະ 500 ຫາ 1.000ກີບ, ຖ້ານຊຳລະເລີຍ 500 ກີບ/ເບ້ຍ, ຖ້າຊຳລະພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ(4ປີຂື້ນໄປ) ແມ່ນ 1.000ກີບ/ເບ້ຍ. ສ່ວນຮູບແບບການເກັບຊື້ ບ້ານ 1 ມີ 1 ຈຸດ ພາຍລັງປະຊາຊົນເກັບຜົນຜະລິດອອກຈາກປ່າ ຫຼືສວນມາ ສາມາດຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດຢູ່ບ່ອນຈຸດເກັບຊື້ ຫຼື ສຳນັງານຫ້ອງການ. ສຳລັບລາຄາເກັບຊື້ໝາກແໜ່ງທີປະຊາຊົນປູກກ່ອນ(ຄ່າຄ້ຳປະກັນຕ່ຳສຸດ) ໝາກແໜ່ງດິບ 25.000 ກີບ/ກິໂລ, ລາຄາໝາກແໜ່ງແຫ້ງ 150.000 ກີບ/ກິໂລ, ລາຄາເກັບຊື້ຢູ່ໜ້າສຳນັກງານໂຄງການແມ່ນ ໝາກແໜ່ງດີບ 27.000 ກີບ, ໝາກແໜ່ງແຫ້ງ 152.000 ກີບ, ສ່ວນລາຄາເກັບຊື້ຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະແມ່ນອີງໃສ່ລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫຼາດສາກົນ.

ໃນພິທີ ທ່ານ ຄຳເຫລັກ ໃຈອີສານ ກຳມະການປະຈຳພັກແຂວງ, ຫົວຫນ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ໄດ້ມີຄຳເຫັນເນັ້ນຫນັກໃຫ້ບໍລິສັດສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນຊອກຕະຫລາດຈຳຫນ່າຍຫມາກແຫນ່ງທີປະຊາຊົນປູກໃຫ້ໄດ້ໂກຕາການສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ ນັບມື້ນັບຫລາຍ, ທັງສ່ອງຝ່າຍເພີ່ມການພົວພັນປະສານສົມທົບກັບຄູ່ສັນຍາໃຫ້ດີ, ຮ່ວມມືກັນພັດທະນາໂຄງການໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດຫນ້າທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມທີລະບຸໃນບົດບັນທຶກ, ບັນດາພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງມີການຕິດຕາມກວດກາ, ໃຫ້ການຮ່ວມມື ຊ່ວຍເຫລືອບໍ່ລິສັດ ແລະ ສະຫນອງຂໍ້ມູນໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທຸກຂັ້ນ ປຸກລະດົມໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເຂົ້າໃຈ ແລະ ປູກໝາກແໜ່ງຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ປະສານສົມທົບທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ ໃຫ້ໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາໂຄງການສົ່ງເສີມປູກ ແລະ ເກັບຊື້ຫມາກແຫນ່ງ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

ພາບ – ຂ່າວ: ສົມຄິດ ແກ້ວນວນລາ