ຜ່ານໄປ 3 ໄຕມາດ ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລາຍຮັບຈາກພາສີທີ່ດິນຢູ່ແຂວງເຊກອງປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 728 ລ້ານກວ່າກີບ, ສ່ວນຕົວເລກແຜນໝົດປີສູງເຖິງ 1,3 ຕື້ກີບ; ທ່ານຮອງຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງລະບຸ ຍັງອີກ 3 ເດືອນທ້າຍປີຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ ເພື່ອເກັບລາຍຮັບໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນສູ້ຊົນທີ່ວາງໄວ້.

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທ່ານ ສົມບູນ ພັນຈັນ ຮອງຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງເຊກອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ໂດຍສະເພາະການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ນໍາເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບການ, ຂໍ້ກໍານົດ ແລະກົດໝາຍຂອງລັດເປັນບ່ອນອີງຕິດພັນກັບການສຶກສາອົບຮົມທາງດ້ານແນວຄິດການເມືອງ ໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນເອົາໃຈໃສ່ເຮັດໜ້າທີ່ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.

ສໍາລັບຕົວເລກລາຍຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມທີ່ດິນຕ່າງໆ ແລະພາສີທີ່ດິນໃນປີ 2019 ມີທັງໝົດ 1,3 ຕື້ກີບທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ສາມາດເກັບໄດ້ແລ້ວ 728 ລ້ານກວ່າກີບທຽບໃສ່ແຜນເທົ່າກັບ 56,02% ໃນນີ້ຄ່າທໍານຽມທີ່ດິນຕ່າງໆທີ່ແຂວງຈັດເກັບປະຕິບັດໄດ້ 78 ລ້ານກວ່າກີບທຽບໃສ່ແຜນເທົ່າກັບ 46,07%; ເມືອງລະມາມສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 290 ລ້ານກວ່າກີບເທົ່າກັບ 48%; ເມືອງທ່າແຕງ 251 ລ້ານກວ່າກີບເທົ່າກັບ 69,99%; ເມືອງດາກຈຶງ 60 ລ້ານກວ່າກີບເທົ່າກັບ 50,46% ແລະເມືອງກະລຶມປະຕິບັດໄດ້ 47 ລ້ານກວ່າກີບທຽບໃສ່ແຜນເທົ່າກັບ 94,62%.

ຂ່າວ : ສັນຍາ