ເນື່ອງຈາກຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ກິນອາຫານໝົດຄືນ ອາຫານເຊົ້າຈີ່ງເປັນສີ່ງທີ່ສຳຄັນກັບຮ່າງກາຍຫຼາຍເພາະເປັນມື້ທີ່ໃຫ້ປະໂຫຍດຕ່າງໆ ອີກຢ່າງຍັງສາມາດໄປຊ່ວຍກະຕຸ້ນສະໝອງເຮັດໃຫ້ມີສະມາທິ ແລະ ຄວາມຈຳທີ່ດີ ແຕ່ໃນທາງທີ່ກັບກັນຖ້າຫາກເຮົາອົດມື້ອາຫານເຊົ້າຈະຍີ່ງເຮັດໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດຕ່າງໆ ຕາມມາດັ່ງນີ້:

  • ຕຸ້ຍ: ການບໍ່ກິນອາຫານເຊົ້າຈະເຮັັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດຕ່ຳ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມື້ຕໍ່ໆ ໄປກິນໜັກ ແລະ ຖ້າກິນອາຫານຫວານເຂົ້າໄປກໍ່ຍີ່ງເພີ່ມອັດຕາການເຜົາຜານຫຼຸດລົງ.
  • ເບົາຫວານ: ການກິນອາຫານເຊົ້າເປັນປະຈຳ ຈະຊ່ວຍລົດພາວະຜິດປົກກະຕິທີ່ເປັນສາຍເຫດຂອງເບົາຫວານ.
  • ອ່າວໄຊເມີ (ຄວາມຈຳເຊື່ອມ): ຫາກເຮົາບໍ່ກິນເຂົ້າເຊົ້າຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ສົດຊື່ນ ຫຼົງລືມ, ຄວາມຈຳບໍ່ດີ, ບໍ່ມີສະມາທິ ຫາກເຮັດເປັນປະຈຳຕໍ່ເນື່ອງກັນດົນໆ ອາດຈະເປັນອ່າວໄຊເມີແນ່ນອນ.
  • ເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງ ແລະ ຫົວໃຈ: ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາຕື່ນນອນເລືອດຂອງເຮົາຈະມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ ຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດທີ່ສົ່ງໄປລ້ຽງສະໝອງ ຫຼື ຫົວໃຈຂາດເລືອດໄດ້.
  • ກະເພາະ: ການກິນອາຫານບໍ່ເປັນເວລາກໍ່ເປັນສ່ວນໜື່ງ ໃນນັ້ນບາງທ່ານບໍ່ມັກກິນ ເຂົ້າເຊົ້າ ແຕ່ດື່ມຊາ, ກາເຟ ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງພຽງຢ່າງດຽວ ຊື່ງຈະໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ນ້ຳຍ່ອຍອອກມາຫຼາຍຂື້ນ.
  • ນີ້ວ: ການບໍ່ກິນອາຫານດົນກວ່າ 14 ຊົ່ວໂມງ ຈະເຮັດໃຫ້ມີໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດ ໃນຖົງນ້ຳຈັບຕົວກັນ ແລະ ຫາກເຮັດເປັນປະຈຳ ດົນໄປອາດຈະເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນກ້ອນນີ້ວໄດ້.