ທ່ານ ຄຳເພັດ ໄຊຍະແສງ ຜູ້ປະສານງານບໍລິສັດ ເອັມຊີເອັສ ມາຍນິ້ງ ອິນດັສທຮີ ລາວ ຈຳກັດ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ບໍລິສັດ ເອັມຊີເອັສ ມາຍນິ້ງ ອິນດັສທຮີ ລາວ ຈຳກັດ ເປັນໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ຜະລິດປູນຂາວຄົບວົງຈອນ ຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານພີນ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເປັນບໍລິສັດແຫ່ງທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນຫີນປູນເພື່ອປັບແຕ່ງ ເປັນແຄວຊ້ຽມຄາໂບເນັດ, ແຄວຊ້ຽມອ໋ອກຊາຍ ແລະ ຫີນອຸດສາຫະກຳກໍ່ສ້າງ.

ບໍລິສັດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2013 ໃຊ້ທຶນໃນການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 40 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ປະຈຸບັນມີພະນັກງານ-ກຳມະກອນທັງໝົດ 150 ຄົນ. ໃນນັ້ນມີແຮງງານລາວກວມເອົາ 80%, ມີຜະລິດຕະພັນ 3 ຊະນິດຄື: ແຄວຊ້ຽມຄາໂບເນັດ, ແຄວຊ້ຽມອ໋ອກຊາຍ ແລະ ຫີນຜາບົດກໍ່ສ້າງ, ດ້ານກຳລັງການຜະລິດ ສຳລັບແຄວຊ້ຽມຄາໂບເນັດ ແມ່ນຜະລິດໄດ້ 300 ໂຕນຕໍ່ວັນ, ແຄວຊ້ຽມອ໋ອກຊາຍ 600 ໂຕນຕໍ່ວັນ ແລະ ຫີນຜາບົດກໍ່ສ້າງ 3.500 ໂຕນຕໍ່ວັນ. ຜະລິດຕະພັນຂອງໂຮງງານ ແມ່ນຜ່ານຂັ້ນຕອນການຜະລິດທີ່ມີ ຄວາມລະອຽດ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ພາກອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຮງງານສີ, ໂຮງງານທໍ່ພາສຕິກ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ເໝືອງທອງຄຳ, ໂຮງງານເຈ້ຍ ແລະ ອຶ່ນໆ. ສ່ວນຫີນຜາບົດກໍ່ສ້າງ ແມ່ນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ. ສໍາລັບຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນມີຜົນກະທົບໜ້ອຍ ເນື່ອງຈາກຜະລິດ ຕະພັນຫີນປູນທີ່ບໍ່ແມ່ນສານເຄມີ ແລະ ສາມາດລະລາຍໃນນ້ຳເຮັດ ໃຫ້ນໍ້າໃສສະອາດ.

ທາງດ້ານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ການຜະລິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທ່ານ ອະພິວັດ ຂຸນຕັງວັດທະນາ ຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ເອັມຊີເອັສ ກ່າວວ່າ: ບໍລິສັດຍັງໄດ້ມຸ້ງໝັ້ນ ສ້າງສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ໂຮງງານທີ່ເປັນຕົ້ນແບບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ISO 9001 ເມື່ອເຖິງຈຸດນັ້ນແລ້ວກໍ່ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ດຳເນີນການ ເອົາມາດຕະຖານທີ່ສູງຂຶ້ນໄປ ກໍ່ຄື ISO 14001 ແລະ ສ້າງໂຮງງານສີຂຽວ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ການພັດທະນາຄຸນນະພາບ, ການຜະລິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບສາມາດສົ່ງອອກໃນຫຼາຍໆ ປະເທດ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບສາກົນໄດ້.