ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາຄະນະພັກ, ຄະນະຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ພຽງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ນຳພາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກໂດຍສະເພາະສຸມໃສ່ 2 ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ຄື: ຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງສະບຽງອາຫານ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳເປັນສີນຄ້າ ຕິດພັນກັບການສ້າງມູນຄ່າເພີ້ມຂອງດິນ, ໂດຍອີງຕາມສະພາບເງື່ອນໄຂ, ທ່າແຮງ, ຄວາມເປັນຈີງຂອງເມືອງເຊັ່ນ: ທ່າແຮງທາງດ້ານທີ່ຕັ້ງ, ທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານການຕະຫລາດ ແລະ ມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນໃນການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ.

ທ່ານ ບົວວັນ ຄໍາຈັນ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ພຽງ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງ VIII ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງຜ່ານມານີ້ວ່າ: ເພື່ອຍູ້ແຮງຂະບວນການຜະລິດນັ້ນ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ພຽງ ໄດ້ສ້າງຮູບແບບໃນການສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳໃຫ້ເປັນລະບົບໂດຍເລັ່ງໃສ່ສ້າງຕາໜ່າງການສົ່ງເສີມທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, ປັບປຸງກຳລັງການຜະລິດດ້ວຍການຈັດຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິດ, ນອກນີ້ຍັງໄດ້ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືສົ່ງເສີມບັນດານັກທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນການລົງທືນ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ສ້າງບັນດາໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີ້ມຂອງຜົນຜະລິດກະສິກຳເຊັ່ນ: ໂຮງສີເຂົ້າທັງໝົດຈຳນວນ 101 ແຫ່ງ,( ໂຮງສີເຂົ້າທັນສະໄໝສາມາດແຍກເມັດເຂົ້າໄດ້ 5 ແຫ່ງ ), ໂຮງງານອົບແຫ້ງສາລີ 4 ແຫ່ງ, ໂຮງງານອົບແຫ້ງໝາກເດືອຍ 4 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ 1 ແຫ່ງ, ສົ່ງເສີມນຳໃຊ້ກົນຈັກເຂົ້າໃນການຜະລິດມີລົດໄຖທັງໝົດ 2.986 ຄັນ, ໃນນີ້: ມີລົດໄຖໃຫຍ່ 92 ຄັນ ແລະ ລົດໄຖນາເດີນຕາມ 2.894 ຄັນ, ຈັກຫວ່ານເມັດເຂົ້າ, ເຄື່ອງຢອດເມັດເຂົ້າ, ເຄື່ອງຢອດເມັດສາລີ ທັງໝົດ 18 ເຄື່ອງ, ເຄື່ອງຈັກດຳນາ 2 ເຄື່ອງ, ລົດກ່ຽວເຂົ້າ 2 ຄັນ, ແລະ ສ້າງຕັ້ງ ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມທຸລະກິດກະສິກໍາ ແລະ ສົ່ງອອກ 1 ສະມາຄົມ ເຮັດໜ້າທີ່ ສົ່ງເສີມ ຕິດພັນກັບຊາວກະສິກອນ ສະໜອງປັດໃຈການຜະລິດ, ເກັບຊື້, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກຕາມລະບຽບການ, ສຳລັບການປູກພືດລະດູແລ້ງແຕ່ລະປີກໍ່ໄດ້ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດສົມທົບກັບຊາວກະສິກອນປູກພືດລະດູແລ້ງເປັນສີນຄ້າເປັນຕົ້ນ ປູກໝາກໂມ, ໝາກແຕງ, ໝາກຖົ່ວເຫຼືອງ, ສາລີຫວານ ແລະ ພືດອື່ນໆ.

ທ່ານ ບົວວັນ ຄໍາຈັນ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ທັງໝົດນີ້ ມັນເປັນການສ້າງພື້ນຖານ ປະຖົມປັດໃຈເພື່ອຍູ້ແຮງການຜະລິດ ກະສິກຳເປັນສີນຄ້າ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ, ນອກນີ້ຍັງມີນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການຍູ້ແຮງການຜະລິດໃນເຂດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຮັບປະກັນໃນການສະໜອງນ້ຳເຊັ່ນ: ໃນເນື້ອທີ່ໜື່ງຕ້ອງປູກຫລາຍຮອບ, ປູກສະລັບ, ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຜະລິດທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ, ປັບປຸງແນວພັນ,ໃສ່ຝຸ່ນ-ປຸຍ ຍົກຜະລິດຕະພາບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການຜະລິດເຂົ້ານາ ແລະ ການປູກພືດເປັນສີນຄ້າ, ມາເຖີງປະຈຸບັນການຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານ, ພືດກະສິກຳເປັນສີນຄ້າ ແມ່ນບັນລຸໄດ້ຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໂດຍພື້ນຖານເຊັ່ນ: ການຜະລິດເຂົ້າສາມາດບັນລຸໄດ້ທັງຫມົດ 33.511,45 ໂຕນຕໍ່ປີ,ໃນນັ້ນສາມາດສົ່ງອອກເປັນສີນຄ້າສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະປີປະມານ 10,000 ກ່ວາໂຕນ, ການປູກພືດສະບຽງບັນລຸໄດ້ 23.584,04 ໂຕນ ຕໍ່ປີ, ປູກສາລີແຂງບັນລຸ 19.405,65 ໂຕນ, ປູກໝາກເດືອຍ ບັນລຸໄດ້ 9.932,55 ໂຕນຕໍ່ປີ, ມັນຕົ້ນ ບັນລຸໄດ້ 5.765 ໂຕນຕໍ່ປີ, ຖົ່ວເຫຼືອງບັນລຸ 6.644,84 ໂຕນ.

ໂດຍ: ອຸ່ນເຮືອນ ໂພທິລັກ.