​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້, ​ບໍລິສັດ ຈິ່ງຈຽງ ສົ່ງເສີມປູກຢາງພາລາ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ​ໄດ້​ເຊັນ​ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ໂຄງການສົ່ງເສີມການປູກ ແລະ ເກັບຊື້ໝາກແໜ່ງ ຢູ່ 7 ເມືອງຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ​ໂດຍ​ກາ​ນຮ່ວມ​ລົງ​ນາມລະຫວ່າງ ທ່ານ ທະນູຄຳ ປິດຈະວົງ ຫົວຫນ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ທາລີອາ ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ຝ່າຍບໍລິສັດ ຕາງຫ້ນາເຊັນແມ່ນ ທ່ານ ຊີຊຽງແຊນ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ.

ໂຄງການສົ່ງ​​ເສີມການປູກ ແລະ ເກັບຊື້ໝາກແໜ່ງ ແມ່ນຮູບແບບການລົງທຶນ 2+3 ຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ​ໃນ​ນັ້ນ ປະຊາຊົນ ແຮງງານ ​ແລະ ທີ່ດິນ, ສ່ວນບໍລິສັດຜູ້ລົງທຶນ ​ແມ່ນຮັບຜິດ ຊອບ ເງິນທຶນ, ເຕັກນິກ ແລະ ຕະຫລາດຈຳໜ່າຍ. ສຳລັບຕົ້ນທຶນເບ້ຍໝາກແໜ່ງ 2.000 ກີບ/ເບ້ຍ, ກຳນົດເບ້ຍທີ່ຈະສະໜອງໃຫ້ປະຊາຊົນຄອບຄົວ​ລະ 1.000 ເບ້ຍ, ຖ້າຕ້ອງ ການ​ແມ່ນ​ ປະຊາຊົນ​ ຕ້ອງໄດ້ຊື້ນຳ ບໍລິສັດເບ້ຍລະ 500 ຫາ 1.000 ກີບ (ຖ້າຊຳລະເລີຍ 500 ກີບ/ເບ້ຍ, ​ແຕ່ຖ້າຊຳລະພາຍຫລັງ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ 4 ປີຂຶ້ນໄປ) ແມ່ນ 1.000 ກີບ/ເບ້ຍ).

ສ່ວນຮູບແບບການເກັບຊື້ ບ້ານ 1 ມີ 1 ຈຸດ ພາຍຫລັງປະຊາຊົນ ເກັບຜົນຜະລິດອອກຈາກປ່າ ຫລື ສວນມາ ສາມາດຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດຢູ່ບ່ອນຈຸດເກັບຊື້, ສ່ວນລາຄາເກັບຊື້ໝາກແໜ່ງ ທີ່ປະຊາຊົນ ປູກກ່ອນ (ຄ່າຄ້ຳປະກັນຕ່ຳສຸດ) ໝາກແໜ່ງດິບ 25.000 ກີບ/ກິໂລ, ລາຄາໝາກແໜ່ງແຫ້ງ 150.000 ກີບ/ກິໂລ, ລາຄາເກັບຊື້ຢູ່ໜ້າສຳນັກງານໂຄງການແມ່ນໝາກແໜ່ງດິບ 27.000 ກີບ, ໝາກແໜ່ງແຫ້ງ 152.000 ກີບ, ສ່ວນລາຄາເກັບຊື້ຕົວຈິງໃນແຕ່ ລະໄລຍະແມ່ນອີງໃສ່ລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫລາດສາກົນ.