ໃນວັນທີ 2 ຕຸລາ 2019, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ(ຖວທ), ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 961/ຖວທ, ລົງວັນທີ20 ກັນຍາ 2019 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນເຄື່ອງຮັບສັນຍານວິທະຍຸ-ໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ລາຊະມຸນຕີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະ ແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງອຸດສາກະກຳ ແລະ ການຄ້າ,ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສຸກ,ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງກະຊວງ ຖວທ ແລະ ອົງການສື່ມວນຊົນ ທັງສື່ສິ່ງພິມ ແລະ ສື່ເອເລັກໂທຣນິກເຂົ້າຮ່ວມ.

ປະທານ ຂອງທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ລາຊະມຸນຕີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຖວທ

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນ ເຄື່ອງຮັບສັນຍານວິທະຍຸ-ໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ ມີຈຸດປະສົງ ກຳນົດຫລັກການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານ ແລະ ຕົວແທນທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ບໍລິການ ອຸປະກອນຮັບສັນຍານ ວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ຜ່ານດາວທຽມຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນລະບົບ, ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ປອດໄພ ແລະ ຍຸຕິທຳ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ; ຮັບປະກັນການປະຕິບັດພັນທະ ຕໍ່ລັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ, ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ໃນການຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງພາຍໃນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດ.