ບ້ານໂພນເຍຍໃຫຍ່ ເປັນບ້ານໜຶ່ງຂອງເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ປະກອບມີ 178 ຄອບຄົວ, ພົນລະເມືອງ 931 ຄົນ, ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຢຶດຖືອາຊີບເຮັດນາເປັນຕົ້ນຕໍ, ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ແລະ ຢຶດຖືອາຊີບຫັດຖະກຳຈັກສານ ແລະ ຕີເຫຼັກເປັນອາຊີບເສີມ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊິວິດການເປັນຢູ່ໃນການສ້າງສາທຳມາຫາກິນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ບວກກັບມູນເຊື້ອທີ່ເຄີຍສືບທອດກັນມາຈາກຮຸ້ນຕໍ່ຮຸ້ນ.

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ສຳເລັດການຜະລິດເຂົ້ານາປີແລ້ວ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ໄດ້ຫັນເຂົ້າສູ່ກິດຈະກຳທີ່ເປັນອາຊີບເສີມ ເຊິ່ງປະກອບມີ: ສານຫວດ, ສານມວຍໜຶ້ງເຂົ້າ, ທັກຟອຍ ແລະ ຕີເຫຼັກ ເຊັ່ນ: ຕີພ້າ, ຕີສຽມ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນທີ່ລູກຄ້າສັ່ງ ດັ່ງຄອບຄົວຂອງ ທ້າວ ແກ້ວ ວິເສດ ໄດ້ຢຶດຖືອາຊີບສານມວຍເປັນອາຊີບເສີມ. ພາຍໃນຄອບຄົວມີແຮງງານຕົ້ນຕໍ 5 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ, ໄດ້ຖືເອົາອາຊີບສານມວຍມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ ໃນມື້ໜຶ່ງສາມາດສານໄດ້ 7-8 ໜ່ວຍ, ຂາຍໃນລາຄາ 8.000 ກີບຕໍ່ໜ່ວຍ. ນອກນີ້ພາຍໃນບ້ານຍັງມີອີກຫຼາຍຄອບຄົວທີ່ປະກອບອາຊີບສານມວຍໜຶ່ງເຂົ້າ ເຊິ່ງກວມເອົາປະມານ 80-90% ຂອງຈຳນວນຄອບຄົວພາຍໃນບ້ານ ໂດຍສະເລ່ຍໃນໜຶ່ງເດືອນສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 1.600.000 ກີບຕໍ່ຄອບຄົວ ແລະ ໃນຫນຶ່ງປີສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ເກືອບ 20 ລ້ານກີບ.

ດ້ານການຈຳໜ່າຍຂາຍອອກສູ່ຕະຫຼາດ ແມ່ນພາຍຫຼັງທີ່ສານແລ້ວແຕ່ລະຄອບຄົວຈະເອົາມາໂຮມກັນ ແລ້ວມີແມ່ຄ້າຄົນກາງມາຮັບຊື້ເອົາ ຫຼື ມີບາງຄອບຄົວກໍ່ຈະໄປສົ່ງເອງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງໃຜລາວ. ນອກຈາກການສານມວຍແລ້ວຍັງມີອີກຫຼາຍຄອບຄົວທີ່ປະກອບອາຊີບທັກຟອຍ ເຊິ່ງມີ: ຟອຍແຂມ, ຟອຍກ້ານຕານ ແລະ ຟອຍກວດຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ ໂດຍວັດຖຸດິບແມ່ນຈະໄປຊື້ຈາກທ້ອງຖິ່ນອື່ນ ເພື່ອມາປະກອບທັກເປັນຟອຍ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນແຂມ, ກ້ານຕານ ແລະ ລຳໄຜ່ ທີ່ມີຂະໜາດພໍດີ. ການທັກຟອຍຈະໄດ້ຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍ ແມ່ນອີງຕາມຈຳນວນຂອງຄົນພາຍໃນຄອບຄົວ ຖ້າມີແຮງງານຫຼາຍກໍ່ຈະທັກໄດ້ຫຼາຍ ເຊິ່ງພາຍໃນບ້ານຈະມີຄອບຄົວທັກຟອຍປະມານ 50 ຄອບຄົວ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 1.500.000 ຕໍ່ຄອບຄົວຕໍ່ເດືອນ. ສຳລັບອາຊີບຕີພ້າຂອງຊາວບ້ານໂພນເຍຍໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຜະລິດມາແຕ່ປີ 1977 ແລະ ປະຈຸບັນມີ 39 ຄອບຄົວ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ເຖິງ 4-5 ລ້ານກີບຕໍ່ຄອບຄົວຕໍ່ເດືອນ. ບ້ານໂພນເຍຍໃຫຍ່ ແມ່ນບ້ານທີ່ປະຊາຊົນມີຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ ໃນການສ້າງສາທຳມາຫາກິນ ຕິດພັນກັບມູນເຊື້ອໃນການຈັກສານ ແລະ ຕີເຫຼັກ ທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ ເຊິ່ງມູນເຊື້ອດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບ້ານໂພນເຍຍໃຫຍ່ກາຍເປັນບ້ານປອດຄະດີ, ບ້ານແບບຢ່າງທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ບ້ານແມ່ຍິງ 3 ດີ, ບ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ກາຍເປັນບ້ານພັດທະນາ.