ມົດເປັນສັດຊະນິດທີ່ນ້ອຍ ມັກຍ່າງລຽນແຖວມາລັກເອົາເສດອາຫານ ແລະ ຂະນົມທີ່ເຮ່ຍຢູ່ຕາມມູມຕ່າງໆ ຂອງບ້ານ ເອີ້ນວ່າມີອາຫານຢູ່ໃສ ກໍ່ຕ້ອງມີມົດບ່ອນນັ້ນ ມື້ນີ້ແມ່ບ້ານ ມີ 4 ວິທີຈະຊ່ວຍທໍາລາຍມົດໃນບ້ານໃຫ້ຫາຍໄປໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂ້າຄື:

ນໍ້າສົ້ມສາຍຊູປະສົມກັບນໍ້າດື່ມ: ນໍ້າສົ້ມສາຍຊູບໍ່ໄດ້ເປັນວັດຖຸດິບທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມລົດສົ້ມໃຫ້ອາຫານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ ຍັງສາມາດນຳມາໄລ່ມົດໃຫ້ອອກຈາກເຮືອນຂອງເຮົາໄດ້ ພຽງແຕ່ປະສົມນໍ້າສົ້ມສາຍຊູກັບນໍ້າທຳມະດາ ໃນອັດຕາສ່ວນ 1:1 ຈາກນັ້ນນຳໄປໃສ່ໃນແກ້ວສະເປ ແລ້ວນຳໄປສີດພົ່ນໃສ່ບໍລິເວນມົດ ຍ່າງເປັນປະຈຳ ຫຼື ປະສົມນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ 1 ແກ້ວ ກັບນໍ້າດື່ມ 2 ຈອກ ແລ້ວໃສ່ຜ້າສະອາດມາຈຸ່ມ ຈາກນັ້ນຈື່ງນໍາໄປເຊັດບໍລິເວນທີ່ມົດຍ່າງເປັນປະຈຳ.

ນໍ້າໝາກນາວ: ນໍ້າໝາກນາວເປັນອີກກີ່ນໜື່ງທີ່ມົດບໍ່ມັກກິນ ເພາະມີກົດຊີຕິກ ທີ່ມົດບໍ່ມັກ ວິທີງ່າຍໆ ໃນການໄລ່ມົດໂດຍປະສົມນໍ້າໝາກນາວ 1 ສ່ວນ ກັບນໍ້າທຳມະດາ 3 ສ່ວນ ແລ້ວນຳໄປໃສ່ໃນແກ້ວສະເປ ຈາກນັ້ນຈີ່ງນຳໄປສີດພົ່ນໃນບໍລິເວນທີ່ມົດຍ່າງເປັນປະຈຳ.

ແປ້ງເດັກ: ແປ້ງເດັກຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສົດຊື່ນ ແລະ ຄວາມເຢັນໃຫ້ກັບມະນຸດ ແຕ່ສໍາລັບມົດແມ່ນເປັນສີ່ງທີ່ບໍ່ມັກຫຼາຍ ຈົນຕ້ອງໜີໄປໃຫ້ໄກໆ ເລີຍ ເພາະຝຸ່ນຂອງແປ້ງຈະໄປກົບເກືອນທີ່ມົດໃຊ້ສື່ສານ ແລະ ຍັງໄປອັດຮູຫາຍໃຈ ຂອງມົດຈົນຫາຍໃຈບໍ່ອອກ ຊື່ງວິທີງ່າຍໆ ໃນການໄລ່ມົດຄືໂຮຍແປ້ງໄວ້ບໍລິເວນຖັງຂີ້ເຫຍື່ອໃນເຮືອນ ຫຼື ຂາໂຕະຂອງກິນ ເພາະເມື່ອມົດໄດ້ກີ່ນແປ້ງກໍ່ຈະໜີໄປເອງ.

ນໍ້າມັນກ໊າດ ແລະ ຂີ້ມີ້ນ: ມົດເປັນສັດທີ່ມີປະສາດການຮັບຮູ້ກີ່ນທີ່ໄວຫຼາຍ ວິທີທໍາລາຍມົດດ້ວຍນໍ້າມັນກ໊າດ ແລະ ຂີ້ມີ້ນ ຈີ່ງເປັນວິທີທີ່ໄດ້ຜົນບໍ່ໜ້ອຍ ພຽງແຕ່ນຳຂີ້ມີ້ນມາຕຳ ຫຼື ບົດໃຫ້ລະອຽດ ຈາກນັ້ນ ຈີ່ງນຳໃສ່ນໍ້າມັນກາດລົງໄປ ແລ້ວນຳມາໃສ່ຖ້ວຍເກົ່າໆ ຫຼື ແກ້ວນໍ້າອັດລົມທີ່ຕັດເຄີ່ງເອົາໄວ້ແລ້ວນໍາໄປໂຮຍບໍລິເວນ ທີ່ຮັງມົດ ຫຼື ຕົ້ນທາງທີ່ມົດຍ່າງຜ່ານ ພຽງເທົ່ານີ້ມົດກໍ່ຈະຫາຍໄປຈາກບ້ານຂອງທ່ານແລ້ວ.