ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-4 ຕຸລາ 2019, ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງ ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຄັ້ງທີ 7; ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການ ຄຸ້ມຄອງໄພພິ ບັດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 35 ແລະ ກອງປະຊຸມອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ນະຄອນຫລວງເນປີດໍ, ປະເທດມຽນມາ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ດຳເນີນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ການຂ້າມຜ່ານ ການຟື້ນຟູຫລັງ ໄພພິບັດ ສູ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງ” ເຊິ່ງບັນດາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີກົນໄກ ແລະ ແຜນງານຍຸດທະສາດ ໃນການລະດົມທຶນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການຟື້ນຟູຫລັງໄພພິບັດ ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ທີ່ມີຜົນກະທົບ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ພາກພື້ນ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໝາກຜົນ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຄັ້ງນີ້ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ມີຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາເອກະສານທີ່ສຳຄັນຄື: ແຜນປະຕິບັດງານ AADMER 2016-2020 ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ; ການຮັບຮອງແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສູນປະສານງານຊ່ວຍ ເຫລືອດ້ານມະນຸດ ສະທຳອາຊຽນ(AHA); ຜົນສໍາເລັດດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາກິດຈະກຳພາກສະໜາມ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ຖະແຫລງການອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ໜຶ່ງອາຊຽນ ໜຶ່ງການຕອບໂຕ້, ວິໄສທັດອາຊຽນ 2025 ກ່ຽວກັບໄພພິບັດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ ອາຊຽນ 2025 (ASCC). ສຳລັບບັນຫາພົ້ນເດັ່ນ ໃນການຜັນ ຂະຫຍາຍແຜນປະຕິບັດງານ AADMER 2016-2020 ແມ່ນກອງປະຊຸມໄດ້ຊົມ ເຊີຍຜົນສໍາເລັດ ໃນການສ້າງສາງເກັບ ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອສຸກເສີນອາຊຽນ ເພີ່ມສອງແຫ່ງ ຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ ຟິລິບປີນ(DELSA); ໄດ້ຮັບຮອງເອົາບົດແນະນໍາ ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫລືອມະນຸດສະທຳ ແລະ ການບັນເທົາທຸກ; ຮັບຮອງເອົາບົດຄົ້ນຄ້ວາຮ່ວມລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ESCAP ກ່ຽວກັບບັນຫາໄພແຫ້ງແລ້ງ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ດໍາເນີນການ ທົດລອງຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຂັ້ນສູງ ໃຫ້ທີມງານການປະເມີນ ແລະ ຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ອາຊຽນ(AEAN ERAT). ພ້ອມກັນນີ້, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຊາບແຜນການສ້າງ ແຜນປະຕິບັດງານ AADMER 2021-2025 ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງ ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າຂຽນແຜນດັ່ງກ່າວ.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຮູ້ບົດບາດຄວາມສຳຄັນຂອງ ສູນປະສານງານຊ່ວຍເຫລືອມະນຸດສະທຳ ອາຊຽນ ຫລື ສູນອາຮາ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຖະແຫລງການອາຊຽນກ່ຽວກັບ ໜຶ່ງອາຊຽນ ໜຶ່ງການຕອບໂຕ້ ໂດຍສະເພາະ ການເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍເຫລືອ ສປປ ລາວ ທີ່ປະສົບກັບອຸທົກກະໄພ ໃນບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ ເນື່ອງຈາກອິດຕິພົນ ຂອງພາຍຸລະດູຮ້ອນ ໂພດູ ແລະ ກາຈິກິ, ທັງເປັນໃຈກາງປະສານງານ ກັບບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກອາຊຽນ ລະດົມປະຖົມປັດໄຈ ສ້າງບ້ານ ເຂັ້ມແຂງອາຊຽນ ໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນເມືອງສຸລາວະສີ ປະ ເທດອິນໂດເນເຊຍ. ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້, ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ໄດ້ກ່າວສະແດງ ຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຂອບໃຈ ມາຍັງບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກອາຊຽນ ໂດຍສະເພາະ ສູນອາຮາ ແລະ ພິເສດ ປະທດມາເລເຊຍ ໃນການປະກອບສ່ວນ ຍົນທະຫານ ຂົນເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົາທຸກ ຈາກປະເທດມາເລເຊຍ ໄປຍັງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2019.

ນອກຈາກນີ້, ສປປ ລາວ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກອງປະຊຸມຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຫລຸດ ຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ເປັນຕົ້ນ ດ້ານນິຕິກຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ຮອງຮັບເອົາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ 2021-2025; ໄດ້ສົ່ງເສີມ ການຮ່ວມມືກັບ ຄູ່ຮ່ວມງານອາຊຽນ ແລະ ສາ ກົນ, ພາກເອກະຊົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ສັນຍາອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ໄພພິບັດ ແລະ ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທີ່ດີ ກັບສູນປະສານງານຊ່ວຍເຫລືອ ມະນຸດສະທຳອາຊຽນ ໃນການປະຕິບັດຊ່ວຍເຫລືອສຸກ ເສີນ ຟື້ນຟູໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນລະດັບສູງ.

ໂອກາດດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ພົບປະຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ ກັບທ່ານ ລິມ ຈົກ ຮອຍ ເລຂາທິການໃຫ່ຍອາຊຽນ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ຕໍ່ອຸທົກກະໄພ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ ສປປ ລາວ ໃນປີນີ້ ແລະ ທ່ານ ໄດ້ຢືນຢັນ ເຖິງເຈດນຳນົງອາຊຽນໃນການຊ່ວຍຫລືອ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຕາມຄຳຂວັນອາຊຽນ ໜຶ່ງອາຊຽນ ໜຶ່ງການຕອບໂຕ້.

#Medialao #Massmedia