ການນອນເອົາມືພາດບ່າໄຫຼ່ປະສານກັບຫົວ ແລະ ວາແຂນອອກ

ທ່ານມີຄວາມອ່ອນໄຫວ, ເປັນຄົນຄຽດງ່າຍ, ອາລົມແປປວນ, ອາລົມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ຄົນອ້ອມຂ້າງຮັບບໍ່ໄດ້, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ເປັນຄົນສະຫຼາດ ແລະ ມີຄງາມຊົງຈຳດີໃນການເຮັດວຽກ.

ການນອນເອົາຂາໄຂ່ວກັນ

ເປັນຄົນເຊື່ອຄົນຍາກ, ບໍ່ຍອມເປີດໃຈໂຕເອງ, ບຸກຄະລິກນີ້ເຮັດໃຫ້ພົບກັບອຸປະສັກບາງຢ່າງໃນອາຊີບ ແລະ ການພົບປະເພື່ອນຂອງທ່ານ, ສຳລັບເລື່ອງຄວາມຮັກພາຍນອກເບີ່ງເປັນຄົນເປີດເຜີຍ ແຕ່ແທ້ຈີງແລ້ວເປັນຄົນມີຄວາມຄິດແບບບູຮານເພາະທ່ານຄິດວ່າຄວາມຮັກຄວນຮັກດຽວໃຈດຽວ.

ການນອນຂ້ວມຄຸບເຂົ່າ

ການນອນແບບນີ້ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເຫັນໃນເດັກນ້ອຍຫຼາຍກ່ວາຜູ້ໃຫຍ່, ການນອນແບບນີ້ກຳລັງທົນທໍລະມານຈາກການເຈັບປວດທາງຈິດໃຈຫຼາຍ.

ການນອນຂ້ວມ

ຄົນມັກນອນຂ້ວມແມ່ນມີຄວາມຮູ້ສຶກໄວ ແລະ ຄິດຫຼາຍ, ບຸກຄະລິກລະອຽດອ່ອນເຮັດໃຫ້ໂດດເດັ່ນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ສາມາດຈັບປະເດັນຄວາມສຳຄັນທີ່ຄົນອື່ນບໍ່ໄດ້ສົນໃຈ, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ມີຄວາມຄິດ, ກ້າສະແດງອອກ ແລະ ມີຄວາມຄິດເຫັນແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນ.

ການນອນແຄງ

ທ່ານເປັນຄົນມີເຫດຜົນ, ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍ່ລັງເລບໍ່ກ້າຕັດສິນໃຈ, ຖ້າຫາກຕັດສິນໃຈແລ້ວກໍ່ຈະຢຶດໝັ້ນເຖີງທີ່ສຸດ ແລະ ຈະບໍ່ປ່ອຍມືງ່າຍໆ, ມີຄວາມລະມັດລະວັງໃນການຄົບໝູ່ ແລະ ມັກລອງໃຈ.

ການນອນແຄງຫົດຕົວງໍເຂົ່າ

ຄົນທີ່ມັກນອນແບບນີ້ມັກເປັນຄົນຕ້ອງການຄວາມຮັກ, ຄວາມອົບອຸ່ນ, ອາຍ, ບໍ່ກ້າສະແດງອອກ, ໃຈດີ, ອ່ອນໂຍນ, ທ່ານຕ້ອງກາານຄົນຮັກທີ່ຈີງໃຈ, ບໍ່ເຊື່ອໃຈໃຜເພາະຢ້ານຈະຖືກທຳຮ້າຍ ແລະ ຢ້ານໄປທຳຮ້າຍຜູ້ອື່ນ, ຫຼາຍຄົນອາດຈະເບີ່ງເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງແຕ່ແທ້ຈີງແມ່ນອ່ອນແອ

ການນອນກອດໝອນ

ເປັນຄົນທີ່ຮູ້ສຶກວ່າໂຕເອງຂາດຄວາມປອດໄພເພາະເປັນຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການເບີ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ພຽງພໍ ຈີ່ງຕ້ອງຫາສີ່ງອື່ນມາທົດແທນ, ຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວແຕ່ບໍ່ສະແດງອາລົມແທ້ອອກມາໃຫ້ໃຜເຫັນ, ເປັນຄົນຊ່າງຄິດ ແລະ ເຂັ້ມງວດກັບຕົນເອງ, ທໍ້ແທ້ ແລະ ຜິດຫັວງໃນສີ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຕາມຄວາມຫັວງ, ອາລົມບຶດດີບຶດຮ້າຍ ແລະ ເປັນຄົນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ.

ການນອນກາງແຂນກາງຂາ

ທ່ານເປັນຄົນຮັກອິດສະລະ, ມີຄວາມໝັ້ນໃຈສູງ, ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍີ່ງຕໍ່ເສລີພາບ, ສິດທິໃນຕົນເອງ, ເປັນຄົນເບີກບານ, ໃຈກວ້າງ, ຈີງໃຈ ແລະ ເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີ, ສາມາດພົບປະກັບຄົນອື່ນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໝັ້ນໃຈເວລາຢູ່ກັບຄົນອື່ນ.