ສູບຢາ

ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເລັງ

ດື່ມນໍ້າອັດລົມ

ບໍ່ຄວນດື່ມ ເພາະຈະມີສານຄາບອນອອກໄຊ ຈະເຮັດໃຫ້ສານອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ

ໝາກໄມ້ທີ່ມີແກັດຫຼາຍເຊັ່ນ

​ໝາກກ້ວຍ, ທຸລຽນເຮັດໃຫ້ທ້ອງເບັງ, ທ້ອງອືດ.

ການອອກກຳລັງກາຍ

ເຮັດໃຫ້ຈຸກອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ, ການດູດຊືມສານອາຫານຫຼຸດລົງ.

ຊາທີ່ປຸກຫຼາຍ

ກະເພາະຈະດູດອາຫານໄດ້ໜ້ອຍລົງ

ນອນ

ເຮັດໃຫ້ເບັງທ້ອງ ເກີດກົດກະເພາະໄຫຼກັບ

ອາບນໍ້າ

ລະບົບການຍ່ອຍຖືກລົບກວນ ເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່