ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ເມືອງດາກຈຶງ ສາມາດຈັດເກັບ ລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ 2,5 ຕື້ກວ່າກີບເທົ່າກັບ 82,77% ຂອງແຜນການປີ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢືນຢັນວ່າ ການຈັດເກັບລາຍຮັບໝົດປີ ກໍຄືອີກ 3 ເດືອນທີ່ເຫຼືອໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງເອົາໄວ້.
ຕາມການຕອບສໍາພາດຂອງທ່ານ ດູສິດ ມະນີລາດ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການໆເງິນເມືອງດາກຈຶງ ເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ວ່າ: ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງເມືອງດາກຈຶງໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງການເງິນທົ່ວເມືອງໄດ້ເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະໜ້າທີ່ຈັດເກັບລາຍຮັບແຕ່ຫົວທີ ໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີຫົວໜ່ວຍດ້ານລາຍຮັບທີ່ຂຶ້ນກັບ ຊຶ່ງເກັບລາຍຮັບທັງໝົດໄດ້ 2,5 ຕື້ກວ່າກີບ, ໃນນັ້ນເປັນລາຍຮັບຈາກອາກອນ 1,9 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 81,41% ແລະລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ 600 ລ້ານກວ່າກີບເທົ່າກັບ 87,31% ຂອງແຜນການປີ.

ທ່ານ ດູສິດ ມະນີລາດ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ສະພາບໂດຍລວມການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງເມືອງດາກຈຶງໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນຖານຂໍ້ມູນດ້ານລາຍຮັບຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນ, ຖານລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງມີນ້ອຍ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງປະຊາຊົນໃນການປະກອບສ່ວນມອບພັນທະອາກອນໃຫ້ລັດຍັງບໍ່ທັນສູງ, ລາຍຮັບວິຊາການບາງພະແນກການຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍຊັກຊ້າ ແລະທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນເປັນຕົ້ນການໃຊ້ມາດຕະການປັບໃໝຕໍ່ຜູ້ລະເມີດໃນການແຈ້ງມອບຊັກຊ້າ.
ແນວໃດກໍຕາມ ໃນອີກ 3 ເດືອນທີ່ຍັງເຫຼືອເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ຕ້ອງເລັ່ງຈັດເກັບລາຍຮັບ ເພື່ອມາບວກໃສ່ຕົວເລກທີ່ເກັບໄດ້ແລ້ວໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນໝົດປີຄື 3,71 ຕື້ກີບ, ສະເພາະລາຍຮັບຂອງສ່ວຍສາອາກອນ 2,3 ຕື້ກວ່າກີບ ຊຶ່ງບັນຫານີ້ ຈະໄດ້ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພາກສ່ວນມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂຶ້ນກັບ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃຫ້ເຂົ້າມາເສຍອາກອນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະອື່ນໆ, ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງເຊື່ອແນວ່າໝົດສົກປີນີ້ ຈະໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງເອົາໄວ້ຢ່າງແນນອນ. ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການໆເງິນເມືອງດາກຈຶງກ່າວ.

ຂ່າວ : ສັນຍາ
MEDIALAOS