ແຂວງໄຊຍະບູລີເປັນແຂວງ ທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເໝາະສົມສໍາລັບການລົງທຶນຜະລິດດ້ານອຸດສາຫະກໍາ ການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການບໍລິການຄ້າຂາຍດ້ານອື່ນໆ. ທ່ານ ຈັນເພັງ ພັນທຸອາມາດ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນ ຂອງນັກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ລົງທຶນເຂົ້າໃສ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໃຫ້ຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງພືດກະສິກໍາ ເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າໃນການສົ່ງອອກ, ສ້າງຖານການຜະລິດພາຍໃນ, ສ້າງຖານລາຍຮັບທີ່ຖາວອນຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ໂຮງງານສີ ແລະ ອົບແຫ້ງສາລີ, ໝາກເດືອຍ, ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນສໍາເລັດຮູບ, ໂຮງງານຝານມັນຕົ້ນ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງພືດກະສິກໍາປະເພດອື່ນໆ; ຊຶ່ງມາຮອດປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງມີໂຮງງານ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະຫັດຖະກໍາທັງໝົດ 2.171 ແຫ່ງ ໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ມີ 52 ແຫ່ງ, ຂະໜາດກາງ 53 ແຫ່ງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ 2.066 ແຫ່ງ.

ໃນນີ້ມີໂຮງງານສາລີ ແລະ ອົບແຫ້ງສາລີ-ໝາກເດືອຍຈໍານວນ 20 ໂຮງງານ, ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນສໍາເລັດຮູບ 1 ແຫ່ງ. ໂຮງງານຝານມັນຕົ້ນຂະໜາດນ້ອຍ 29 ແຫ່ງ ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຜ່ານມາແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນຈາກການປຸງແຕ່ງຄື: ສາລີສີ ແລະ ອົບແຫ້ງມີທັງໝົດ 76.137 ໂຕນ ມູນຄ່າ 9 ລ້ານ 5 ແສນກວ່າໂດລາ, ໝາກເດືອຍສີ ແລະ ອົບແຫ້ງມີ 17.580 ໂຕນ ມູນຄ່າ 3 ລ້ານ 1 ແສນກວ່າໂດລາ, ແປ້ງມັນຕົ້ນສໍາເລັດຮູບມີ 7.490 ໂຕນ ມູນຄ່າ 1 ລ້ານ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ຜະລິດຕະພັນມັນຕົ້ນຟາມຕາກແຫ້ງມີ 59.404 ໂຕນ ມູນຄ່າ 6 ລ້ານ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ແລະ ມັນຕົ້ນດີບ, ມັນຕົ້ນຫົວ ຈໍານວນ 14.750 ໂຕນ ມູນຄ່າ 729.500 ໂດລາ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ເພື່ອກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກເສດມັນຕົ້ນ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມກິ່ນເໝັນ ທາງໂຮງງານໄດ້ນໍາເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກມັນຕົ້ນໄປຜະລິດເປັນແກັດ, ຫູງຕົ້ມ ເພື່ອເປັນພະລັງງາທົດແທນ. ແລ້ວທາງໄຊຍະບູລີຍັງໄດ້ສົມທົບກັບພາກທຸລະກິດ ດຶງດູດນັກລົງທຶນສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດປຸຍຊີວະພາບ ຈາກເສດມັນຕົ້ນໄດ້ 1 ແຫ່ງ ຄວາມອາດສາມາດຜະລິດໄດ້ 30.000 ໂຕນຕໍ່ປີ.

ຂ່າວ: ບຸນທີ
MEDIALAOS