ວັນທີ 10 ຕຸລາ 2019 ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ຂື້ນທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ບຸນຈັນ ສິນຣາຊະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ

ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 18 ແຂວງ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເຂົ້າຮ່ວມຄົນຄວ້າ 4 ເອກະສານສຳຄັນເຊັ່ນ:

1. ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອງ ຄຊປທ ປີ 2014-2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ.

2. ຜ່ານຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ 2021-2025 ແລະ ວິໃສທັດຮອດປີ 2030.

3. ຜ່ານຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ.

4. ຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ງົບປະມານກອງທຶນທາງ ບ້ວງຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ.