ເນື່ອງຈາກວັກຊີນ ມີຈໍານວນຈໍາກັດ 3 ກຸ່ມບູລິມະສິດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ Pfizer ເມື່ອວັກຊີນນັ້ນມາເຖິງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ແກ່:

1. ຜູ້ສູງອາຍຸ 60 ປີ ຂື້ນໄປ. ຈະມີການກວດເບິ່ງບັດປະຈຳຕົວ ຫລື ສຳມະໂນຄົວ ຫລື ຫລັກຖານຢືນຢັນອື່ນໆທີ່ບົ່ງບອກອາຍຸ ຢ່າງລະອຽດ.

2. ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ (18 ປີຂຶ້ນໄປ). ຈະມີການກວດເບິ່ງຫລັກຖານການປິ່ນປົວ ຫລື ການບົ່ງມະຕິພະຍາດ ຫລື ຢາທີ່ກິນເປັນປະຈຳ (ໃຫ້ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນປະຫວັດການປີ່ນປົວ) / ຜູ້ທີ່ມີນໍ້າໜັກມວນສານຮ່າງກາຍ (BMI) ເກີນ > 30, BMI= ນໍ້າໜັກ/ສ່ວນສູງກຳລັງ2.

3. ພະນັກງານແພດ ຫລື ພະນັກງານດ່ານໜ້າ ທີ່ພາດໂອກາດສັກວັກຊີນຜ່ານມາ.ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊະນິດໃດມາກ່ອນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ວັກຊີນບໍ່ສາມາດຖືກສັກແບບປົນຊະນິດກັນໄດ້.

ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ ຄືດັ່ງນີ້: – ພະຍາດໝາກໄຂ່ຫລັງ- ເບົາຫວານ- ພະຍາດຫົວໃຈ- ພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ – ພະຍາດຕັບ- ພະຍາດຕຸ້ຍ (BMI >30 kg/m2)- ມະເຮັງ- ຜູ້ທີມີຄວາມປົກຜ່ອງທາງດ້ານພູມຕ້ານທານ ລວມທັງຜູ້ທີ່ມີການປ່ຽນຖ່າຍອະໄວຍະວະ- ຜຸ້ທີ່ມີຄວາມດັນເລືອດສູງ- ຜູ້ທີມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ທາງດ້ານພັນທຸກຳມາແຕ່ກຳເນີດ (Down syndrome).

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)