ແຄລຊຽມ (ອາຫານເສີມ) ມີປະສິດທິພາບໃນການສົ່ງຄືນແຮ່ທາດແຄລຊຽມ ກັບເຂົ້າສູ່ກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ ຕ້ອງກິນແຄລຊຽມຄູ່ກັບອາຫານທີ່ມີຟົດສະຟໍຮັສ (ເກືອແຮ່) ເພາະແຄລຊຽມເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໂຄງສ້າງຂອງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ ແລະ ຍັງຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປະສາດ ແລະ ກະຕຸ້ນການຫົດຂອງກ້າມເນື້ອນຳອີກ.

ອາຫານທີ່ແຄລຊຽມ (ອາຫານເສີມ) ແລະ ຟົດສະຟໍຮັສ (ເກືອແຮ່)

ນົມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກນົມ ໄດ້ທັງນົມສົດຈືດ, ນົມມັນເນີຍ,​ ນົມຂຸ້ນ, ນົມຜົງ, ນົມສົ້ມ, ໂຍເກີດ, ກະແລັມທີ່ໃສ່ນົມ,​ ຊັອກໂກແລັດ, ເນີຍແຂງ, ນົມຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະ ນໍ້າເຕົ້າຮູ້.

ຖົ່ວຕ່າງໆ ລວມມີ: ເຕົ້າຮູ້, ເນີຍຖົ່ວ, ເຕົ້າຮວຍ ແລະ ອາຫານຈາກຖົ່ວທັງໝົດ.

ພືດ ເຊັ່ນ: ເມັດໝາກໂມ, ແກ່ນຕະເວັນ, ເມັດໝາກອຶ, ມະມ່ວງຫິມະພານ, ຂ້າວກໍ່າ, ໝາກເດືອຍ ແລະ ​ງາດຳ.

ຊີ້ນສັດທີ່ສາມາດກິນໄດ້ມີກະດູກ : ກຸ້ງແຫ້ງ, ປາກອບ, ປານ້ອຍ.

ອາຫານຟົດສະຟໍຮັສ ຄື:

ອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນສູງບາງຊະນິດ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໃນສັດ, ແມງໄມ້, ໄຂ່ແດງ ແລະ ອາຫານທີ່ມີໄຂ່ແດງເປັນສ່ວນປະກອບ: ເຂົ້າສັງຂະຫຍາ, ມາຢອງເນສ, ນໍ້າສະລັດ ແລະ ຂະນົມຫວານຕ່າງໆ.

ເຄື່ອງດື່ມ ເຊັ່ນ: ກາເຟ, ຊາ ແລະ ໂກໂກ້.

ອາຫານທີ່ມີລັກສະນະເປັນຜົງ ເຊັ່ນ: ນົມຜົງ, ນໍ້າຕານ, ເກືອ, ຄີມຜົງ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມສຳເລັດຮູບຕ່າງໆ (ເພາະມີການໃສ່ຟົດສະຟໍຮັສ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຈັບໂຕເປັນກ້ອນ).

ອີກຢ່າງໜື່ງ ຜູ້ທີ່ມີໂລກປະຈຳໂຕ ເຊັ່ນ: ພະຍາດໄຕ ພົບວ່າຟົດສະຟໍຮັສໃນເລືອດສູງກ່ວາປົກກະຕິ, ບໍ່ຄວນກິນອາຫານທີ່ມີຟົດສະຟໍຮັສສູງຫຼາຍ. ທ່ານສາມາດໄປກິນໄຂ່ຂາວ, ປາ, ຊີ້ນສັດທີ່ບໍ່ມີໄຂມັນ, ນໍ້າຊາທີ່ບໍ່ໃສ່ນົມ, ນໍ້າສະໝູນໄພ ເຊັ່ນ: ນໍ້າຂີງ, ນໍ້າໃບເຕີຍ, ນໍ້າໝາກນາວ, ນໍ້າດອກອັນຊັນ, ເຂົ້າ, ເສັ້ນເຝີ ແລະ ຂະນົມທີ່ບໍ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງໄຂ່ແດງ ຫຼື ແປ້ງທີ່ປອດໂປຣຕີນ ເຊັ່ນ: ວຸ້ນ, ຊາ, ເຂົ້າລອດຊ່ອງ, ສາຄູ ແລະ ຂະນົມຊັ້ນ ແລະ ຢ່າກິນອາຫານທີ່ຫວານໆ, ແປ້ງມັນຫຼາຍ.