ວັນທີ 16-17 ຕຸລາ 2019 ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະບັນນາທິການຂອງສື່ມວນຊົນລາວ ກ່ຽວກັບການໂຄສະນາວຽກງານສິດທິເດັກ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ໂພຊະນາການ ຂື້ນທີ່ເມືອງທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ.

ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບົວເງິນ ຊາພູວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທ່ານ ດຣ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການສື່ມວນຊົນ, ວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ, ໜັງສືພິມ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເຂົ້າຮ່ວມສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນເຊັ່ນ:

1. ບົດສະເໜີກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ແຜນກຳນົດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ [email protected] ກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສື່ມວນຊົນ.

2. ບົດລາຍງານສະພາບເດັກໃນທົ່ວໂລກ 2019 ກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ.

3. ສະພາບວຽກງານໂພສະນາການ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

4. ບົດລາຍງານການຈິໃຈຄວາມຂາດເຂີນແບບທັບຊ້ອນ ຫຼື MODA ໂດຍສະເພາະວຽກງານໂພສະນາການ.

5. ບົດວະເໜີກ່ຽວກັບສະພາບການຄ້າມະນຸດຢູ່ ສປປ ລາວ.

6. ບົດສະເໜີກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງແຮງງານລາວ.

7. ບົດສະເໜີກ່ຽວກັບ Media Lao Page ຂອງກະຊວງ ຖວທ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ທຸກສຳນັກຂ່າວນຳໃຊ້ການໂຄສະນາ [email protected]

8. ສະເໜີກ່ຽວກັບຈັນຍາບັນໃນການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກ ອີງໃສ່ປື້ມຄູ່ມືທີ່ຈັດພີມໂດຍກະຊວງ ຖວທ ແລະ ອົງການຢູນີເຊັບ ປີ 2005.

9. ວາງແຜນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 30 ປີ ຂອງສົນທິສັນາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ.

MEDIALAOS
MASSMEDIA