ກອງປະຊຸມທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຮ່ວມມື ຂອງຫຼາຍຂະແໜງການເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໃນບັນດາວຽກງານທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ 8 ແຂວງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ຕຸລາ 2019 ນີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງໄຊຍະບູລີ. ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ນາງ ບຸນພັກ ອິນທະປັນຍາ ຮອງເຈົ້າ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທັງເປັນປະທານ ຄກມດ ຂັ້ນແຂວງ, ທ່ານ ນາງ ຈົງຈິດ ຈັນທະລານົນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ທ່ານ ນາງ ຄຳຜິວ ພັນທະວົງ ວ່າການປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ 8 ແຂວງຄື:

ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ຜົ້ງສາລີ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ອັດຕະປື ແລະ 5 ກະຊວງເຊັ່ນ: ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ພ້ອມດ້ວຍພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ນາງ ບຸນພັກ ອິນທະປັນຍາ ຮອງເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ ລາຍງານສະພາບຈຸດພິເສດ, ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຕິດພັນກັບການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີໂດຍຫຍໍ້; ຈາກນັນໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ເພື່ອທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຂົງເຂດບຸລິມະສິດທີ່ສໍາຄັນຂອງແຜນການ ຕອບສະໜອງຫຼາຍຂະແໜງການໃນລະດັບແຂວງ ເພື່ອວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຂົງເຂດບຸລິມະສິດທີ່ສໍາຄັນຂອງແຜນການ ຕອບສະໜອງຫຼາຍຂະແໜງການໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເພື່ອຮຽນຮູ້ ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກຂັ້ນບ້ານ ຂັ້ນໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄະດີຈາກຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໃນທຸກສະຖານະພາບ.

ພ້ອມນີ້ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮັບຟັງແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລົບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແຜນຮ່ວມມືຂອງຫຼາຍຂະແໜງການເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໃນບັນດາວຽກທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ, ສະເໜີແນະຂອງ ສປຊ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ, ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລົບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ. ໃນໂຮງຮຽນ,ໃນສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ໃນລະບົບຍຸຕິທໍາສໍາລັບເດັກ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຄະດີເດັກ. ໃນສະຖານທີ່ອອກແຮງງານ ເຮັດວຽກລວມທັງລະບົບຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ, ການນໍາໃຊ້ສື່ອອນລາຍທີ່ປອດໄພ .ຈາກນັ້ນໄດ້ລົງທົດລອງປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນຕື່ມອີກ. ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ນໍາເອົາບົດຮຽນ ແລະ ພຶດຕິກໍາຕົວຈິງທີ່ໄດ້ລົງພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງຕາມສະພາບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງໃນທ້ອງຖິ່ນແຂວງຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບວຽກຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ລະບົບຍຸຕິທໍາສໍາລັບເດັກ ຄວາມຮຸນແຮງຕ່າງໆໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າໃນການສະຫຼຸບ ສ້າງແຜນວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ 2021-2025 ແລະ ສ້າງແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລົບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ 2021-2025 ຄັ້ງທີ 2 ຕິດພັນກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 9.

ຂ່າວ: ບຸນທີ
Medialaos