ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2019 ນີ້ ຄະນະກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຮ່ວມກັບກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການຕ້ານການມະນຸດລະດັບຊາດ ສົມທົບກັບພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ການນໍາຂັ້ນເມືອງ ຂອງເມືອງອຸທຸມພອນ ຈັດກອງປະຊຸມໂຄສະນາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍແບບປອດໄພ, ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຄະນະຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກຂັ້ນບ້ານ ຂຶ້ນທີ່ສະໂມສອນຂອງເມືອງ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ໂພໄຊ ອິນທະວົງສາ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆ ອຸທຸມພອນ, ທ່ານ ວົງຄໍາ ພັນທະນຸວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ກະຊວງ ຮສສ, ທ່ານ ນາງທຸມມີ ລາດສຸລິນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນເມືອງ ຂອງເມືອງອຸທຸມພອນ ແລະ ມີຕາງໜ້າຈາກຄະນະຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກຂັ້ນບ້ານ ບ້ານເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມ.
ໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມ ທ່ານ ໂພໄຊ ອິນທະວົງສາ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ແລະ ມີຄຳເຫັນວ່າ: ເມືອງເຮົາແມ່ນເປັນເມືອງທາງຜ່ານ ແລະ ເປັນເມືອງທີ່ມີຈຸດຄົບກັນລະຫວ່າງເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກທີ 9 ແລະ ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ສະນັ້ນອີງໃສ່ຈຸດພິເສດດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເມືອງເຮົາເປັນເມືອງເປົ້າໝາຍທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານມີຄວາມປອດໄພ ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຄະນະຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກຂັ້ນບ້ານ ຕ້ອງມີຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ວຽກງານການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກດ້ອຍໂອກາດ ລວມທັງ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກຂັ້ນບ້ານ.

ຈາກນັ້ນ ບັນດາທ່ານໃນຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຈາກແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍ່ໄດ້ຜັດປ່ຽນກັ້ນຂຶ້ນບັນຍາຍນຳສະເໜີໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ເປັນຕົ້ນ: ບັນຫາການຄ້າມະນຸດຢູ່ ສປປ ລາວ (ສະພາບລວມ, ບັນດານິຕິກຳ, ກົນໄກການປະສານງານ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ), ການເຄື່ອນຍ້າຍແບບປອດໄພ, ສະພາບລວມຂອງວຽກງານຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະຕາໜ່າງປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນບ້ານ, ແນະນຳການນຳໃຊ້ແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນເດັກທີ່ຕ້ອງການການປົກປ້ອງ.

ທ່ານ ວົງຄໍາ ພັນທະນຸວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ພາຍຫຼັງສໍາເລັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແລ້ວ ຄະນະຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກຂັ້ນບ້ານ ຈະມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ຄື: ຕິດດຕາມເບິ່ງເດັກທີ່ຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເບີ່ງແຍງລ້ຽງດູ; ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິເດັກທີ່ຕ້ອງການປົກປ້ອງພິເສດ ແລະ ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂັ້ນເມືອງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ແນະນໍາແກ່ເດັກທີ່ຕ້ອງການການປົກປ້ອງພິເສດ ແລະ ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ; ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ແລະ ໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ, ການປົກປ້ອງ-ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ, ບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແລະ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານອື່ນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.

ນັກຂ່າວເມືອງອຸທຸມພອນ
ພອນປະເສີດ ແຜນພັກດີ
Medialaos