ປະຈຸບັນຫລາຍເຂດຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໄດຮັບຜົນກະທົບກ່ຽວກັບນໍ້າປະປາບໍ່ມາ ຫຼື ມາກໍບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການຊົມໃຊ້ຂອງຊາວນະຄອນຫລວງເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າຂອງທີ່ເປັນແຫລ່ງສຳຄັນໃນການຜະຫຼິດນໍ້າປະປາໄດ້ເຫືອດແຫ້ງທີ່ສຸດໃນຮອບ 50ປີ.ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງລັິວິສາຫະກິດນໍ້າປະປານະຄອນຫລວງ.