ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງສັງຄົມທາງດ້ານວຽກງານໂທລະຄົມ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຮັບປະກັນຄວາມວ່ອງໄວ ຊັດເຈນ ແລະ ມີປະລິມານຫຼາຍຂຶ້ນ. ລາວໂທລະຄົມສາຂາແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຸມໃສ່ປັບປຸງຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງ ດ້ານໂທລະຄົມໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ໃນການໃຊ້ບໍລິການທຸກພື້ນທີ່; ປະຈຸບັນໃນທົ່ວແຂວງມີລະບົບສັນຍານລາວໂທລະຄົມກວມເຖິງ 98% ແລະ ມີປ່ອງບໍລິການລູກຄ້າທັງໝົດ 16 ແຫ່ງ.

ທ່ານ ອຸດົມ ສີບຸນເຮືອງ ອໍານວຍການບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມມະຫາຊົນສາຂາແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ນັກຂ່າວແຂວງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາລາວໂທລະຄົມສາຂາແຂວງໄຊຍະບູລີສາມາດຂະຫຍາຍສະຖານີລະບົບ 2G ໄດ້ 2 ສະຖານີ ປະຈຸບັນມີສະຖານີລະບົບ 2G ທັງໝົດ 121 ສະຖານີ, ລະບົບ 3G ໄດ້ 39 ສະຖານີ; ປະຈຸບັນມີທັງໝົດ 151 ສະຖານີ, ລະບົບ 4G ໄດ້ 40 ສະຖານີ, ປະຈຸບັນມີ 110 ສະຖານີ; ຂະຫຍາຍສາຍໄຍແກ້ວໄດ້ 27km, ປະຈຸບັນມີສາຍໄຍແກ້ວຍາວທັງໝົດ 1.345km, ຕິດຕັ້ງອິນເຕີເນັດໄດ້ 317 ເລກໝາຍ ປະຈຸບັນມີທັງໝົດທົ່ວແຂວງ 1.058 ເລກໝາຍ, ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະໄດ້ 11 ເລກໝາຍ, ປະຈຸບັນມີ ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະທັງໝົດ 1.132 ເລກໝາຍ, ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາໄດ້ 42 ຕື້ 875 ລ້ານກ່ວາກີບ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປີເທົ່າກັບ 87% ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ຕັ້ງໄວ້ 49 ຕື້ 91 ລ້ານກ່ວາກີບ, ສາຍເຫດກໍ່ຄືລູກຄ້າພາຍໃນແຂວງກໍ່ຄືບັນດາລູກຄ້າພາຍໃນເມືອງຈຳນວນໜຶ່ງຍັງຄ້າງຊໍາລະໜີ໊ ແລະ ແກ່ຍາວມາຫຼາຍປີ ອີກດ້ານໜຶ່ງຍ້ອນວ່າມີຫຼາຍບໍລິສັດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃຫ້ບໍລິການ ສ່ວນປະຕິບັດລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 23 ຕື້ 830 ລ້ານກ່ວາກີບ, ຖືວ່າຫຼຸດບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນມອບພັນທະໃຫ້ແຂວງ 8 ຕື້ 114 ລ້ານກ່ວາກີບ ເທົ່າກັບ 92% ແລະ ອຸປະຖໍາສັງຄົມດ້ານອື່ນໆ 96 ລ້ານກ່ວາກີບ, ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 ທາງບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມຈະສູ້ຊົນສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 16 ຕື້ 876 ລ້ານກ່ວາກີບ, ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍໃຫ້ໄດ້ 7 ຕື້ 933 ລ້ານກ່ວາກີບ, ມີກໍາໄລ 8 ຕື້ 943 ລ້ານກວ່າກີບ, ມອບພັນທະໃຫ້ແຂວງ 3 ຕື້ 403 ລ້ານກ່ວາກີບ, ເອົາໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍລະບົບ 2G ໃຫ້ໄດ້ 2 ສະຖານນີ, ລະບົບ 3G ໃຫ້ໄດ້ 11 ສະຖານີ, ລະບົບ 4G ໃຫ້ໄດ້ 11 ສະຖານີ, ຕິດຕັ້ງອິນເຕີເນັດໃຫ້ໄດ້ 141 ເລກໝາຍ, ຕິດຕັ້ງໂທລະສັບໃຫ້ໄດ້ 16 ເບີ.

ຂ່າວ: ບຸນທີ ແສງຈັນທະລາ.
Medialaos xayaboury