ໂດຍມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການ, ອົງການ, ກົມກອງ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຂະແໜງ, ມີບັນດາຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມທ່ານ ຄໍາສີ ແພງສະຫວັນ ຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນແຂວງ,ໄດ້ຂື້ນເຜີຍແຜ່ດໍາລັດ ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 300/ລບ, ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017 ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ, ຜ່ານຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ ລົງວັນທີ 9 ກຸມພາ 2018 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງຄຸນນະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ມີທັງໝົດ 7 ໝວດ 29 ມາດຕາ, ຜ່ານຄໍາແນະນໍາຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ສະບັບເລກທີ 232/ຈຂ.ຊຍ ລົງວັນທີ 3 ຕຸລາ 2019 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ 03/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງຄຸນນະພາບການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ໃນທົ່ວແຂວງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ສະບັບເລກທີ 233/ຈຂ.ຊຍ, ຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງດໍາລັດ ເລກທີ 300/ລບ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ.

ຈາກນັ້ນທ່ານຄໍາສີ ແພງສະຫວັນ ຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນແຂວງຍັງໄດ້ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍດໍາລັດ ເລກທີ 300/ລບ, ຄໍາສັ່ງເລກທີ 03/ນຍ ເຊິ່ງບາງຕອນໄດ້ກ່າວວ່າ: ທົ່ວແຂວງໄດ້ກໍານົດເປົ້າໝາຍພະແນກການ, ກົມກອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ 11 ເມືອງ ທີ່ຈະໄດ້ຊຸກຍູ້ໃນການປັບປຸງກົງຈັກ ແລະ ການຂຽນແຜນກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານທັງໝົດ 873 ພາກສ່ວນ, ຂັ້ນແຂວງມີ 38 ພາກສ່ວນ ໃນນີ້ສາຍຕັ້ງ 15 ພະແນກ, ສາຍຂວາງ 11 ພາກສ່ວນ. ຫ້ອງການທີ່ມີຕໍາແໜ່ງງານປະເພດ 4 ມີ 9 ພາກສ່ວນ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ 11 ເມືອງ ມີ 835 ພາກສ່ວນ; ໃນນີ້ຫ້ອງການສາຍຕັ້ງມີ 160 ຫ້ອງການ, ຫ້ອງການທີ່ຂຶ້ນກັບສາຍຂວາງມີ 99 ພາກສ່ວນ, ຫ້ອງການບໍ່ທຽບເທົ່າມີ 576 ພາກສ່ວນ. ສ່ວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນຕາມ 5 ບາດກ້າວເຊັ່ນ: ບາດກ້າວກະກຽມ, ບາດກ້າວການຂຽນຕົວຈິງມີ 5 ຂັ້ນຕອນ, ການຢັ້ງຢືນການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານບາດກ້າວສັງລວມຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ບາດກ້າວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ 5 ບາດກ້າວ ແມ່ນໄດ້ນໍາພາຝຶກອົບຮົມການຂຽນໄດ້ 31 ພາກສ່ວນ ແລະ ໄດ້ລາຍງານສົ່ງໃຫ້ກະຊວງພາຍໃນກວດຜ່ານ 15 ພາກສ່ວນ ແລະ ພວມສັງລວມຢູ່ຂັ້ນແຂວງອີກ 16 ພາກສ່ວນ. ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄໍາສັ່ງ 03/ນຍ, ແຈ້ງການ 56/ພນ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນໄດ້ຮັບການພັດທະນາທາງດ້ານການເມືອງແນວຄິດຈັນຍາບັນ, ຍົກລະດັບທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ເພື່ອເປັນກຳລັງແຮງປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການປົກປັກຮັກສາ ພັດທະນາປະເທດຊາດຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນດ້ວຍຄວາມບໍລີສຸດໃຈ.

ຂ່າວ: ບຸນທີ.
Medialaos xayaboury