ສັນຍານເຕືອນຄອນໂຊໜ້າລົດ ຄືກັນກັບເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເຮົາກັບລົດ ເພາະເປັນສ່ວນທີ່ລົດຈະສື່ສານກັບເຮົາຜ່ານສັນຍາລັກເຕືອນຕ່າງໆ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຂັບຂີ່ຈີ່ງຄວນສຶກສາ ແລະ ເຂົ້າໃຈສັນຍາລັກ ຫຼື ສີຕ່າງໆ ນັ້ນໝາຍເຖີງຫັຍງ

ປົກກະຕິແລ້ວສັນຍານເຕືອນ ເທີງຄອນໂຊຈະແບ່ງອອກເປັນ 3 ສີຄື:

  1. ສີຂຽວ ໝາຍເຖີງເຮົາກຳລັງໃຊ້ຟັງຊັນໃດໜື່ງຂອງລົດຢູ່ ເຊັ່ນ: ເປີດໄຟຕັດໝອກ.
  2. ສີເຫຼືອງ ໝາຍເຖີງມີບາງຢ່າງໃນລົດທີ່ກຳລັງພ່ອງ ຫຼື ໃກ້ຈະໝົດແຕ່ຍັງເຮັດວຽກໄດ້ຢູ່ຄວນຟ້າວກວດເຊັກ.
  3. ສີແດງ ໝາຍເຖີງສ່ວນໃດສ່ວນໜື່ງກຳລັງມີບັນຫາຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຄວນຟ້າວຈອດລົດ ແລະ ມອດເຄື່ອງໃນທັນທີ ພ້ອມຕິດຕໍ່ຊ່າງໂດຍດ່ວນ.

ສັນຍານເຕືອນເທີງຄອນໂຊນມີຫຼາຍສັນຍາລັກ ແຕ່ກໍ່ມີສັນຍານເຕືອນທີ່ຄົນເຮົາໃຊ້ລົດຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໃຈ ແລະ ຈົດຈໍາມີຢູ່ນຳກັນ 5 ສັນຍາລັກຄື:

  • ສັນຍານເຕືອນເຄື່ອງຈັກລົດມີບັນຫາ

ເມື່ອສັນຍານຮູບລົດສີເຫຼືອງ, ສີແດງສະແດງຂື້ນມາຢູ່ຄອນໂຊນໜ້າລົດ ຊື່ງປົກກະຕິແລ້ວຈະເຕືອນຂື້ນມາໜ້ອຍໜື່ງຫຼັງສະຕາດລົດແລ້ວຈະດັບໄປເອງ ແຕ່ຖ້າໄຟສັນຍານນີ້ຍັງຄ້າງຢູ່ ຫຼື ສະແດງຂື້ນມາລະຫວ່າງຂັບລົດສະແດງວ່າເຄື່ອງຈັກ ມີບັນຫາບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ: ເລື່ອງຂອງສາຍພານ ຫຼື ECU ແຕ່ທີ່ແນ່ນອນຄືເຮົາບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໄດ້ ວິທີດຽວກໍ່ຄືຄ່ອຍໆ ຂັບລົດໄປໃຫ້ຊ່າງກວດເຊັກຢ່າງດຽວ.

  • ສັນຍານເຕືອນລະບົບເບກມີບັນຫາ

ຖ້າສັນຍາລັກຮູບວົງກົມແລ້ວມີເຄື່ອງໝາຍຕົກໃຈສີແດງຂື້ນມາເມື່ອໃດ ໃຫ້ຟ້າວໄປເຊັກເບກມືກ່ອນໃນຂັ້ນທຳອິດ ເພາະເບື້ອງຕົ້ນລົດອາດຈະເຕືອນວ່າເຮົາດືງເບກມືຄ້າງໄວ້ (ໃນລົດລຸ້ນໃໝ່ໆ ຈະແຍກສັນຍາລັກດຶງເບກມືອອກ ເປັນຮູບວົງກົມແລ້ວບ່ອນກາງຈະເປັນອັກສອນໂຕ P) ແຕ່ຖ້າເອົາເບກມືລົງແລ້ວຍັງມີໄຟ ແປວ່າລະບົບເບກມີບັນຫາ ອາດຈະເກີດຈາກນໍ້າມັນເບກພ່ອງ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃຫ້ຊ່າງເຊັກດີກ່ວາ.

  • ສັນຍານເຕືອນ ແບັດເຕີລີ້ມີບັນຫາ

ຫຼາຍຄົນອາດຄິດວ່າເມື່ອສັນຍານເຕືອນສີແດງຮູບແບັດເຕີລີ້ສະແດງຂື້ນມາ ນັ້ນໝາຍເຖີງແບັັດເຕີລີ້ເຊື່ອມ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເລີຍຢ່າຟ້າວໃຈຮ້ອນເຂົ້າໄປປ່ຽນແບັດ ເພາະສັນຍານເຕືອນນີ້ໝາຍເຖີງລົດກຳລັງມີບັນຫາເລື່ອງລະບົບຈ່າຍໄປເຂົ້າແບັດ ໝາຍຄວາມວ່າຖ້າສັນຍານນີ້ສະແດງຂື້ນມາໃຫ້ຟ້າວຈອດລົດ ແລ້ວໂທຫາຊ່າງໃຫ້ມາເຊັກລະບົບໄດຊາດໂດຍດ່ວນເລີຍ.

  • ສັນຍານເຕືອນນໍ້າມັນເຄື່ອງມີບັນຫາ

ຖ້າສັນຍານຮູບການໍ້າມັນເຄື່ອງສີແດງສະແດງຂື້ນມາເມື່ອໃດໃຫ້ຟ້າວຈອດລົດໃນທັນທີ ຫ້າມຂັບໂດຍເດັດຂາດ ຕ້ອງເອີ້ນລົດມາລາກໄປເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຝືນຂັບໄປໄດ້ປ່ຽນຍົກເຄື່ອງແນ່ນອນ ເພາະລົດກໍາລັງຈະບອກວ່າຕອນນີ້ລະດັບນໍ້າມັນເຄື່ອງກຳລັງມີບັນຫາ ກໍລະນີນີ້ອາດຈະແກ້ເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ໂດຍເຊັກລະດັບນໍ້າມັນເຄື່ອງແລ້ວເຕີມໃຫ້ກັບໄປຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ ແຕ່ຖ້າເຕີມແລ້ວໄຟຍັງບໍ່ເຊົາ ອາດຈະມີບັນຫາທີ່ລະບົບປໍ້າ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີແຮງດັນນໍ້າມັນເຄື່ອງໄປຫຼໍ່ລ້ຽງຕາມຈຸດຕ່າງໆ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຄວນເອົາລົດເຂົ້າເຊັກຢ່າງລະອຽດ.

  • ສັນຍານເຕືອນລະບົບຄວາມຮ້ອນມີບັນຫາ

ສັນຍານລັກຮູບເທີໂມມິດເຕີສີແດງ ເຕືອນໃຫ້ຮູ້ວ່າເວລານີ້ເຄື່ອງຈັກຮ້ອນຜິດປົກກະຕິ ລະບົບໝໍ້ນໍ້າກໍາລັງມີບັນຫາ ບໍ່ໝໍ້ານໍ້າຮ້ອນຮົວ, ປໍ້າບໍ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ພັດລົມບໍ່ໝູນ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃຫ້ຟ້າວຈອດລົດດັບເຄື່ອງຈັກ ເປີດຝາກະໂປ່ງໜ້າເພື່ອລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຫ້າມເປີດຝາໝໍ້ນໍ້າໃນທັນທີ ທີ່ສໍາຄັນບໍ່ຄວນຝືນຂັບຕໍ່ໄປເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຝາສູບກົ່ງ ຕ້ອງເອີ້ນມາລາກໄປເທົ່ານັ້ນ.

ສະຫຼຸບງ່າຍໆ ຖ້າຫາກສັນຍານເຕືອນບໍ່ວ່າຈະມີສີເຫຼືອງ ຫຼື ສີແດງປະກົດຂື້ນມາເມື່ອໃດ ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດຄວນຟ້າວຫາບ່ອນຈອດລົດທີ່ປອດໄພ ຈອດລົດແລ້ວມອດເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ຈະມາສູນບໍລິການ ເພາະມີຊ່າງຜູ້ຊ່ຽວຊານທຸກອາການເລື່ອງລົດ

#Medialaos Vientiane capital