ຮູ້ວ່າຫຼາຍໆ ຄົນຢາກມີແຂ້ວຂາວສະອາດ ເພາະແຂ້ວທີ່ຂາວສະອາດເປັນສີ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສົ່ງເສີມບຸກຄະລິກຂອງເຮົາໃຫ້ດູດີຂື້ນ ໂດຍສະເພາະເວລາຍີ້ມ ແຕ່ການເບີ່ງແຍງຮັກສາແຂ້ວໃຫ້ຂາວສະອາດກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ງ່າຍ ນອກຈາກການຖູແຂ້ວແບບປົກກະຕິແລ້ວ ກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ແຂ້ວສະຫວ່າງສະໄຫວໄດ້ ແຕ່ຖ້າຈະໄປເຮັດເລເຊີກໍ່ຄົງຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງພໍສົມຄວນ ມື້ນີ້ຈະມາແນະນໍາວິທີການເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຂາວສະອາດແບບງ່າຍໆ ໂດຍເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ ພາຍໃນ 3 ນາທີ ຈະເປັນແນວໃດເຮົາມາເບີ່ງນຳກັນເລີຍ.ຂັ້ນຕອນທຳອິດຕ້ອງກຽມອຸປະກອນທັງໝົດ ທີ່ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຄື: ໝາກນາວ ແລະ ເບດກີ້ງໂຊດາ 1 ບ່ວງ.

ນຳເບດກີ້ງໂຊດາ ລົງໃນຖ້ວຍ ແລະ ບົດໃຫ້ມັນແຕກລະອຽດບໍ່ໃຫ້ເປັນກ້ອນ.

ບີບນໍ້າໝາກນາວລົງໃນຖ້ວຍ ທີ່ມີເບດກີ້ງໂຊດາ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາສ່ວນປະສົມທັງໝົດ ລົງໄປກໍ່ເລີ່ມຄົນໃຫ້ສ່ວນປະສົມທັງໝົດ ໃຫ້ເຂົ້າກັນ.

ເມື່ອສ່ວນປະສົມທັງໝົດເຂົ້າກັນດີແລ້ວກໍ່ນຳມາໄວ້ເທີງແປງ ແລະ ແປງແທນຢາສີຟັນ ບໍ່ເກີນ 3 ນາທີ.

ເທົ່ານີ້ກໍ່ຈະໄດ້ຜົນອອກມາ ຄືແຂ້ວຂື້ນຢ່າງງ່າຍໆ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍໃຊ້ສ່ວນປະສົມຈາກທຳມະຊາດ

#Medialaos Vientiane capital