ມື້ນີ້ເຮົາມາຝຶກພາສາອັງກິດ ໃນທັກສະການຟັງ, ການເວົ້າ, ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ ທີ່ໄດ້ຜົນ 100% ມາຝາກທຸກທ່ານ ເຖີງວ່າຈະມີຕົວຊ່ວຍໃນການຝຶກພາສາອັງກິດຫຼາຍກໍ່ຕາມ ແຕ່ສີ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການຮຽນພາສາອັງກິດກໍ່ຄື ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີໃນການໃຊ້ພາສາອັງກິດ.

ວິທີການຝຶກທັກສະ ຟັງ ເວົ້າ ອ່ານ ຂຽນ ໃຫ້ໄດ້ຜົນໄວທີ່ສຸດ ມີອີກວິທີໜື່ງກໍ່ຄືການຮຽນໄລຍະສັ້ນທີ່ຕ່າງປະເທດ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ໄດ້ໄປຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແທ້

ຝຶກທັກສະໃນການຟັງ ທ່ານສາມາດຝຶກໄດ້ຈາກວິທີດັ່ງນີ້:

 • ຕິດຕາມ youtuber ຕ່າງປະເທດ ຫຼື Lifestyle ຂອງ youtuber ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເລືອກປະເພດເລື່ອງທີ່ຕ້ອງການຢາກຟັງ ແລະ ຮຽນຮູ້ຄຳສັບໃນໝວດນັ້ນໄປພ້ອມໆ ກັນໄດ້.
 • ຮຽນຮູ້ຄຳສັບຈາກລາຍການ Podcasts ຊື່ງເປັນລາຍການຄຳສັບ Podcasts ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈພາສາອັງກິດໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ.
 • ດາວໂຫຼດແອັບພິເຄຊັນ Audible ຊື່ງເປັນແອັບພິເຄຊັນໜັງສືສຽງ ທີ່ຈະມີຄົນອ່ານໜັງສືພາສາອັງກິດໃຫ້ເຮົາຟັງ ນອກຈາກນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຟັງແບບຈັບໃຈຄວາມ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ໄດ້ຄວາມຮູ້ຈາກໜັງສືຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຟັງອີກດ້ວຍ.

ຝຶກທັກສະການເວົ້າພາສາອັງກິດມາແນະນຳກັນດັ່ງນີ້:

 • ເວົ້າພາສາອັງກິດ ໃນ1 ມື້/ຕໍ່ອາທິດ ເພື່ອເປັນການຝຶກຄວາມກ້າໃນການໃຊ້ພາສາອັງກິດ.
 • Movies night: ເບີ່ງໜັງແບບບໍ່ເປີດສຽງພາກ ແລະ ທົດລອງອອກສຽງເວົ້າຕາມ Dialogue ໃນໜັງ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ຫຼາຍ.
 • Speak English: ແອັບພີເຄຊັນ ທີ່ໃຫ້ເຮົາຝຶກການອອກສຽງພາສາອັງກິດ ຜ່ານການເວົ້າກັບ Chatbot ເຮົາສາມາດເລືອກສະຖານະການຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງການຈະຝຶກເວົ້າໄດ້ ຈາກນັ້ນຈະມີຂໍ້ຄວາມຈາກ Chatbot ທີ່ອອກສຽງໃຫ້ເຮົາຟັງ ໃຫ້ເຮົາອັດສຽງເວົ້າຕາມຫຼັງ ແລະ ລະບົບຈະສະແດງຜົນໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າເຮົາອອກສຽງໄດ້ໃກ້ຄຽງເຈົ້າຂອງພາສາຫຼາຍໜ້ອຍຊຳໃດ.

ຝຶກທັກສະການອ່ານ ມີດັ່ງນີ້:

 • ປ່ຽນພາສາໃນໂທລະສັບໃຫ້ເປັນພາສາອັງກິດ ເຖີງຈະເປັນພຽງຈຸດເລັກໜ້ອຍກໍ່ຕາມ ແຕ່ເປັນວິທີທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາຊິນເຄີຍກັບພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເພາະໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ແຈ້ງເຕືອນໃນໂທລະສັບມືຖື ເລື້ອຍໆ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ຊິນເຄີຍກັບຮູບແບບປະໂຫຍດ ແລະ ຈື່ຈຳ Grammar ໄດ້ງ່າຍຂື້ນ.
 • ອ່ານ Pocketbook ທ່ານອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນຈາກ Pocket book ທີ່ເປັນເລື່ອງສັ້ນໆ ເຊັ່ນ: ຂ່າວເສດຖະກິດ, ເທັກໂນໂລຢີ ຫຼື ກິລາ ເປັນຕົ້ນ.

ຝຶກທັກສະການຂຽນ

 • ຕິດຕັ້ງແອັບ Grammarly ແອັບນີ້ຈະຊ່ວຍກວດຄຳຜິດ, ກວດ Grammar ແລະ ຊ່ວຍແກ້ໄຂຮູບປະໂຫຍດໃຫ້ຖືກຕ້ອງນຳອີກ.
 • ຕິດຕັ້ງແອັບ Drops ແອັບນີ້ຈະເນັ້ນໜັກໃຫ້ທ່ານຈື່ຄຳສັບ ຈາກຮູບພາບ ໃຊ້ເວລາພຽງວັນລະ 5 ນາທີ ກໍ່ສາມາດຝຶກພາສາໄດ້ແລ້ວ.
 • ຕິດຕັ້ງແອັບ Busuu ແອັບນີ້ແມ່ນການຝຶກ Grammar ຕັ້ງແຕ່ພື້ນຖານຈົນເຖີງຂັ້ນສູງ ຊື່ງພາຍໃນແອັບ ມີຂໍ້ສອບ ແລະ ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດໄດ້ເລີຍ.