ທ່ານ ບຸນເລັ່ງ ກຸນອາວົງ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ ແຂວງຄຳມ່ວນ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານ ງານພັກແຂວງ ຄັ້ງທີ 15 ສະໄໝທີ IX ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2019 ເຊິ່ງເປັນປີທີ 4 ຂອງການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ຄະນະພັກ-ຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການໃນຂະແໜງການເງິນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງສຸດຂີດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວ ມີປະສິດທິຜົນ ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ ຫຼືລື່ນແຜນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ປີ 2019 ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈັດເກັບລາຍຮັບທັງໝົດ 701 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນລາຍຮັບສູນກາງ 398 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍຮັບຂອງແຂວງ 302 ຕື້ກີບ.

ໃນການເຄື່ອນໄຫວໄລຍະ 9 ເດືອນ ປີ 2019 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 498 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 71,01%. ໃນນັ້ນລາຍຮັບສູນກາງປະຕິບັດໄດ້ 291 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 73,20% ແລະ ລາຍຮັບຂອງແຂວງ ປະຕິບັດໄດ້ 290 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 72,92% ຂອງແຜນການປີ. ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປີ ແມ່ນຍັງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ ຕາມຄາດໝາຍ ເນື່ອງມາຈາກການປັບປຸງປ່ຽນແປງນິຕິກຳທີ່ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການເກັບລາຍຮັບ ຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນປະຈຸບັນ, ການຊຳລະໜີ້ສິນຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງແຂວງມີທ່າອ່ຽງ ຫຼຸດລົງ ແລະ ຍັງຂາດກົນໄກປະສານງານໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງພະແນກການເງິນ ກັບພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຊຸກຍູ້ການເກັບລາຍຮັບ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນແຜນການໝົດປີຈະສູ້ຊົນເກັບລາຍ ຮັບໃຫ້ບັນລຸ 702 ຕື້ກີບ ຫຼືເທົ່າກັບ 100,15% ຂອງແຜນການ.

ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີສຶກສາ-ອົບຮົມ ການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ, ເພີ່ມທະວີຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານໃຫ້ເຂັ້ມງວດກວ່າເກົ່າ, ເພີ່ມທະວີ ການປະສານສົມທົບ ກັບຂະແໜງການເງິນແຕ່ຂັ້ນສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ຊຸກຍູ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າສູ່ ລະບົບການເສຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະອື່ນໆ.

Medialaos khammouane