ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກຳອິນຊີລາວ “ການພັດທະນາແບບສີຂຽວ: ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມສາມາດການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບສາກົນ”.

ພິເສດ ພາຍໃນງານດັ່ງກ່າວ ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບຜົນຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳອິນຊີ ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດລາວ.

ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28-29 ພະຈິກ 2019, ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7:00 ໂມງ ຫາ 18:30 ໂມງ ທີ່ ເດິ່ນສວນເຈົາຟ້າງຸ່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຈັດໂດຍ: ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ.

Medialaos Massmedia